Profesionalu. Patikima. Artima Jums.
 
Šį mėnesį Kaune šiluma gaminama iš:
 
 

 

Pastaba. Kauno integruotame šilumos tiekimo tinkle

 
     
 
Fiziniams asmenims
 
   
     
     
    Ieškoti  
     
Namo informacija
Pagalba
Kur kreiptis
pristatymas
 
Šilumos kainos
 
 
 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. balandžio 1 d.

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 2015-6-1, nuo 2015 m. balandžio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

 Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

-vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,55 euro ct/kWh (15,71 ct/kWh)

arba

-vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 4,43 euro ct/kWh (15,30 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,78 Eur/m3

(13,05 Lt/m3)

3,85 Eur/m3

(13,29 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,60 Eur/m3

(15,88 Lt/m3)

4,66 Eur/m3

(16,09 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,52 Eur/m3

(15,61 Lt/m3)

4,59 Eur/m3

(15,85 Lt/m3)

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,74 euro ct/kWh (26,73 ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,41 euro ct/kWh (15,23 ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 2,90 euro ct/kWh (10,02 ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,80 ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,38 euro ct/kWh (8,22 ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW (13,02 Lt/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,38 euro ct/kWh (8,22 ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,54 euro ct/kWh (5,31 ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,65 euro ct/kWh (2,24 ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW (22,37 Lt/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,65 euro ct/kWh (2,24 ct/kWh).

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,04 euro ct/kWh (-0,14 ct/kWh)

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,01 euro ct/kWh (-0,03 ct/kWh)

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,04 euro ct/kWh (0,14 ct/kWh)

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,43 euro ct/kWh (15,30 ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh (4,87 ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,02 euro ct/kWh (10,43 ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,39 Lt/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,02 euro ct/kWh (10,43 ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh (0,41 ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur (28,93 Lt) per mėnesį.

Jūsų patogumui - šilumos ir karšto vandens kainos su PVM

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 4,96 euro ct/kWh (17,13 ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,12 Eur/m3

(14,23 Lt/m3)

4,20 Eur/m3

(14,50 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,01 Eur/m3

(17,30 Lt/m3)

5,08 Eur/m3

(17,54 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,93 Eur/m3

(17,02 Lt/m3)

5,00 Eur/m3

(17,26 Lt/m3)

 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. kovo 1 d.

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 2015-3-1, nuo 2015 m. kovo 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

 Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

-vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,49 euro ct/kWh (18,96 ct/kWh)

arba

-vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 5,37 euro ct/kWh (18,55 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:


Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,28 Eur/m3

(14,78 Lt/m3)

4,34 Eur/m3

(14,99 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,10 Eur/m3

(17,61 Lt/m3)

5,15 Eur/m3

(17,78 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,02 Eur/m3

(17,33 Lt/m3)

5,08 Eur/m3

(17,54 Lt/m3)

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,75 euro ct/kWh (26,76 ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,42 euro ct/kWh (15,26 ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,67 euro ct/kWh (12,68 ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,80 ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,15 euro ct/kWh (10,88 ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW (13,02 Lt/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 3,15 euro ct/kWh (10,88 ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,71 euro ct/kWh (5,90 ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,82 euro ct/kWh (2,83 ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW (22,37 Lt/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,82 euro ct/kWh (2,83 ct/kWh).

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,04 euro ct/kWh (-0,14 ct/kWh)

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,01 euro ct/kWh (-0,03 ct/kWh)

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,04 euro ct/kWh (0,14 ct/kWh)

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 5,37 euro ct/kWh (18,55 ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh (4,87 ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,96 euro ct/kWh (13,68 ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,39 Lt/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 3,96 euro ct/kWh (13,68 ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh (0,41 ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur (28,93 Lt) per mėnesį. 

Jūsų patogumui - šilumos ir karšto vandens kainos su PVM

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 5,98 euro ct/kWh (20,65 ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,67 Eur/m3

(16,12 Lt/m3)

4,73 Eur/m3

(16,33 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,56 Eur/m3

(19,20 Lt/m3)

5,61 Eur/m3

(19,37 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,47 Eur/m3

(18,89 Lt/m3)

5,54 Eur/m3

(19,13 Lt/m3)

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. vasario 1 d.

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2015 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. 2015-1-1, nuo 2015 m. vasario 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

 Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

-vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 6,47 euro ct/kWh (22,34 ct/kWh)

arba

-vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 6,35 euro ct/kWh (21,93 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

 

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,80 Eur/m3

(16,57 Lt/m3)

4,86 Eur/m3

(16,78 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,62 Eur/m3

(19,40 Lt/m3)

5,67 Eur/m3

(19,58 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,54 Eur/m3

(19,13 Lt/m3)

5,60 Eur/m3

(19,34 Lt/m3)

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,71 euro ct/kWh (26,62 ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,38 euro ct/kWh (15,12 ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,47 euro ct/kWh (15,44 ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,80 ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,95 euro ct/kWh (13,64 ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW (13,02 Lt/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 3,95 euro ct/kWh (13,64 ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,89 euro ct/kWh (6,52 ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,00 euro ct/kWh (3,45 ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW (22,37 Lt/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 1,00 euro ct/kWh (3,45 ct/kWh).

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,04 euro ct/kWh (-0,14 ct/kWh)

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,01 euro ct/kWh (-0,03 ct/kWh)

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,04 euro ct/kWh (0,14 ct/kWh)

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 6,35 euro ct/kWh (21,93 ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh (4,87 ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,94 euro ct/kWh (17,06 ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,39 Lt/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 4,94 euro ct/kWh (17,06 ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh (0,41 ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur (2,93 Lt) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur (28,93 Lt) per mėnesį.

Jūsų patogumui - šilumos ir karšto vandens kainos su PVM

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 7,05 euro ct/kWh (24,34 ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

 

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

5,23 Eur/m3

(18,06 Lt/m3)

5,30 Eur/m3

(18,30 Lt/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

6,13 Eur/m3

(21,17 Lt/m3)

6,18 Eur/m3

(21,34 Lt/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

6,04 Eur/m3

(20,85 Lt/m3)

6,10 Eur/m3

(21,06 Lt/m3)

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 2014-30-1, nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

 Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

-vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 6,57 euro ct/kWh (22,68 ct/kWh)

arba

-vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 6,45 euro ct/kWh (22,28 ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 0,85 Eur (2,94 Lt) per mėnesį gyventojams (butui).

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

 
Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,84 Eur/m3 (16,70 Lt/m3)

4,91 Eur/m3 (16,96 Lt/m3)

1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,67 Eur/m3 (19,57 Lt/m3)

5,72 Eur/m3 (19,76 Lt/m3)

1.3. Jurbarko miesto vartotojams:

5,60 Eur/m3 (19,33 Lt/m3)

5,65 Eur/m3 (19,52 Lt/m3)

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 7,67 euro ct/kWh (26,47 ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,33 euro ct/kWh (11,50 ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,34 euro ct/kWh (14,97 ct/kWh).

1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,55 euro ct/kWh (15,73 ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,52 euro ct/kWh (1,79 ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,03 euro ct/kWh (13,94 ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 3,77 Eur/kW (13,02 Lt/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 4,03 euro ct/kWh (13,94 ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,91 euro ct/kWh (6,58 ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 euro ct/kWh (3,07 ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,02 euro ct/kWh (3,51 ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,48 Eur/kW (22,36 Lt/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 1,02 euro ct/kWh (3,51 ct/kWh).

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,04 euro ct/kWh (-0,14 ct/kWh)

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,01 euro ct/kWh (-0,04 ct/kWh)

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,04 euro ct/kWh (0,15 ct/kWh)

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 6,45 euro ct/kWh (22,28 ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 euro ct/kWh (4,86 ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 5,04 euro ct/kWh (17,42 ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,25 Eur/kW (35,38 Lt/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 5,04 euro ct/kWh (17,42 ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,12 euro ct/kWh (0,40 ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 0,85 Eur Lt (2,94) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 8,38 Eur Lt (28,95 per mėnesį).

 

Jūsų patogumui - šilumos ir karšto vandens kainos su PVM (9 proc.)

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 7,16 euro ct/kWh (24,72 ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

5,27 Eur/m3 (18,20 Lt/m3)

5,36 Eur/m3 (18,49 Lt/m3)

1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

6,18 Eur/m3 (21,33 Lt/m3)

6,24 Eur/m3 (21,54 Lt/m3)

1.3. Jurbarko miesto vartotojams:

6,10 Eur/m3 (21,07 Lt/m3)

6,16 Eur/m3 (21,28 Lt/m3)

 
    Spausdinti    
 
     
Mažiausiai šilumos sunaudojantis namas
Kaip mažiau mokėti
Taupykime popierių
     
AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, tel. (8 37) 30 56 50, faks. (8 37) 30 56 22, el. p. info@kaunoenergija.lt
Įmonės kodas 235014830, PVM kodas LT350148314. Įregistruota Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras