Profesionalu. Patikima. Artima Jums.
 
Šį mėnesį Kaune šiluma gaminama iš:
 
 
 

Pastaba.
Kauno integruotame šilumos tiekimo tinkle

 
     
 
Fiziniams asmenims
 
   
     
     
    Ieškoti  
     
 
Šilumos kainos
 
 
 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. gruodžio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 2014-28-1, nuo 2014 m. gruodžio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

 Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

-vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 22,00 ct/kWh (6,37 euro ct/kWh)

arba

-vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 21,60 ct/kWh (6,25 euro ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 2,94 Lt (0,85 Eur) per mėnesį gyventojams (butui).

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 16,34 Lt/m3 (4,73 Eur/m3) 16,60 Lt/m3 (4,81 Eur/m3)
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 19,21 Lt/m3 (5,56 Eur/m3) 19,40 Lt/m3 (5,62 Eur/m3)
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 18,97 Lt/m3 (5,49 Eur/m3) 19,16 Lt/m3 (5,55 Eur/m3)

 


ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,33 ct/kWh (7,34 euro ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 11,50 ct/kWh (3,33 euro ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 13,83 ct/kWh (4,01 euro ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 15,17 ct/kWh (4,39 euro ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,79 ct/kWh (0,52 euro ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 13,38 ct/kWh (3,87 euro ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 13,02 Lt/kW (3,77 Eur/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 13,38 ct/kWh (3,87 euro ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 6,46ct/kWh (1,87 euro ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,07 ct/kWh (0,89 euro ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,39 ct/kWh (0,98 euro ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 22,36 Lt/kW (6,48 Eur/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,39 ct/kWh (0,98 euro ct/kWh).

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,14 ct/kWh (-0,04 euro ct/kWh)

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,04 ct/kWh (-0,01 euro ct/kWh)

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,15 ct/kWh (0,04 euro ct/kWh)

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 21,60 ct/kWh (6,25 euro ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 4,86 ct/kWh (1,41 euro ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 16,74 ct/kWh (4,84 euro ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 35,38 Lt/kW (10,25 Eur/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 16,74 ct/kWh (4,84 euro ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,40 ct/kWh (0,12 euro ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,94 Lt (0,85 Eur) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 28,95 Lt (8,38 Eur) per mėnesį.

 

Jūsų patogumui - šilumos ir karšto vandens kainos su PVM (9 proc.)

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 23,98 ct/kWh (6,95 euro ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 17,81 Lt/m3 (5,16 Eur/m3) 18,09 Lt/m3 (5,24 Eur/m3)
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 20,94 Lt/m3 (6,06 Eur/m3) 21,15 Lt/m3 (6,13 Eur/m3)
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 20,68 Lt/m3 (5,99 Eur/m3) 20,88 Lt/m3 (6,05 Eur/m3)

 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

 

2014 m. spalio 23 d. AB „Kauno energija“ valdyba savo sprendimu Nr. 2014-25-1 nustatė šias gyventojams taikomas galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas (be pridėtinės vertės mokesčio), įsigaliosiančias nuo 2014 m. lapkričio 1 d.:

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 21,78 ct/kWh (6,31 euro ct/kWh)

arba

- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 21,38 ct/kWh (6,19 euro ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 2,94 Lt (0,85 Eur) per mėnesį gyventojams (butui).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,52 ct/kWh (7,39 euro ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 11,50 ct/kWh (3,33 euro ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 14,02 ct/kWh (4,06 euro ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 14,99 ct/kWh (4,34 euro ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,79 ct/kWh (0,52 euro ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 13,20 ct/kWh (3,82 euro ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 13,02 Lt/kW (3,77 Eur/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 13,20 ct/kWh (3,82 euro ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 6,42 ct/kWh (1,86 euro ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,07 ct/kWh (0,89 euro ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,35 ct/kWh (0,97 euro ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 22,36 Lt/kW (6,48 Eur/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,35 ct/kWh (0,97 euro ct/kWh).

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos (be PVM):

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,14 ct/kWh (-0,04 euro ct/kWh)

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,04 ct/kWh (-0,01 euro ct/kWh)

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,15 ct/kWh (0,04 euro ct/kWh)

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 21,38 ct/kWh (6,19 euro ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 4,86 ct/kWh (1,41 euro ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 16,52 ct/kWh (4,78 euro ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 35,38 Lt/kW (10,25 Eur/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 16,52 ct/kWh (4,78 euro ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,40 ct/kWh (0,12 euro ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,94 Lt (0,85 Eur) per mėnesį;

 5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 28,95 Lt (8,38 Eur) per mėnesį. 

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

16,22 Lt/m3

(4,70 Eur/m3)

16,48 Lt/m3

(4,77 Eur/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

19,09 Lt/m3

(5,53 Eur/m3)

19,28 Lt/m3

(5,58 Eur/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

18,85 Lt/m3

(5,46 Eur/m3)

19,04 Lt/m3

(5,51 Eur/m3)

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

Jūsų patogumui - šilumos ir karšto vandens kainos su PVM

Gyventojams:

Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 23,74 ct/kWh (6,88 euro ct/kWh) su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

17,68 Lt/m3

(5,12 Eur/m3)

17,96 Lt/m3

(5,20 Eur/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

20,81 Lt/m3

(6,03 Eur/m3)

21,02 Lt/m3

(6,09 Eur/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

20,55 Lt/m3

(5,95 Eur/m3)

20,75 Lt/m3

(6,01 Eur/m3)

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. spalio 1 d.

 

2014 m. rugsėjo 24 d. AB „Kauno energija“ valdyba savo sprendimu Nr. 2014-23-1 nustatė šias gyventojams taikomas galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas (be pridėtinės vertės mokesčio), įsigaliosiančias nuo 2014 m. spalio 1 d.:

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 20,47 ct/kWh (5,93 euro ct/kWh)

arba

- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 20,07 ct/kWh (5,81 euro ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 2,94 Lt (0,85 Eur) per mėnesį gyventojams (butui).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,51 ct/kWh (7,39 euro ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 11,50 ct/kWh (3,33 euro ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 14,01 ct/kWh (4,06 euro ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 13,91 ct/kWh (4,03 euro ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,79 ct/kWh (0,52 euro ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 12,12 ct/kWh (3,51 euro ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 13,02 Lt/kW (3,77 Eur/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 12,12 ct/kWh (3,51 euro ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 6,19 ct/kWh (1,79 euro ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,07 ct/kWh (0,89 euro ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,12 ct/kWh (0,90 euro ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 22,36 Lt/kW (6,48 Eur/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,12 ct/kWh (0,90 euro ct/kWh).

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,14 ct/kWh (-0,04 euro ct/kWh)

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,04 ct/kWh (-0,01 euro ct/kWh)

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,15 ct/kWh (0,04 euro ct/kWh)

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 20,07 ct/kWh (5,81 euro ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 4,86 ct/kWh (1,41 euro ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 15,21 ct/kWh (4,40 euro ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 35,38 Lt/kW (10,25 Eur/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 15,21 ct/kWh (4,40 euro ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,40 ct/kWh (0,12 euro ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,94 Lt (0,85 Eur) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 28,95 Lt (8,38 Eur) per mėnesį.

 

 

Taip pat nustatė šias karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas – AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

15,52 Lt/m3

(4,49 Eur/m3)

15,79 Lt/m3

(4,57 Eur/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

18,39 Lt/m3

(5,33 Eur/m3)

18,59 Lt/m3

(5,38 Eur/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

18,15 Lt/m3

(5,26 Eur/m3)

18,35 Lt/m3

(5,31 Eur/m3)

2.

KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:

2.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

14,81 Lt/m3

(4,29 Eur/m3)

15,32 Lt/m3

(4,44 Eur/m3)

2.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

17,54 Lt/m3

(5,08 Eur/m3)

18,04 Lt/m3

(5,22 Eur/m3)

2.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

17,31 Lt/m3

(5,01 Eur/m3)

17,81 Lt/m3

(5,16 Eur/m3)

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.

 

2014 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 2014-21-1 AB „Kauno energija“ valdyba nustatė šias galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.:

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio): 

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 16,22 ct/kWh (4,70 euro ct/kWh)

arba

- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 15,82 ct/kWh (4,58 euro ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 2,94 Lt (0,85 Eur) per mėnesį gyventojams (butui).

Kitiems vartotojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

1. Vienanarės šilumos kainos:

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 16,22 ct/kWh (4,70 euro ct/kWh)

arba

- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 15,82 ct/kWh (4,58 euro ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 28,95 Lt (8,38 Eur) per mėnesį vartotojui.

2. Dvinarės šilumos kainos:

1) pastovioji kainos dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 35,38 Lt/kW (10,25 Eur/kW) per mėnesį;

2) kintamoji kainos dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 10,96 ct/kWh (3,17 euro ct/kWh);

3) šilumos pardavimo kaina – 28,95 Lt (8,38 Eur) per mėnesį vartotojui.

 

Taip pat nustatė ir karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas – AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

13,24 Lt/m3

(3,83 Eur/m3)

13,55 Lt/m3

(3,92 Eur/m3)

1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

16,11 Lt/m3

(4,67 Eur/m3)

16,35 Lt/m3

(4,74 Eur/m3)

1.3. Jurbarko miesto vartotojams:

15,87 Lt/m3

(4,60 Eur/m3)

16,11 Lt/m3

(4,67 Eur/m3)

2. KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:
2.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

12,64 Lt/m3

(3,66 Eur/m3)

13,15 Lt/m3

(3,81 Eur/m3)

2.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

15,37 Lt/m3

(4,45 Eur/m3)

15,87 Lt/m3

(4,60 Eur/m3)

2.3. Jurbarko miesto vartotojams:

15,14 Lt/m3

(4,38 Eur/m3)

15,64 Lt/m3

(4,53 Eur/m3)

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

 

Šilumos kainos dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,18 ct/kWh (7,29 euro ct/kWh):

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 11,50 ct/kWh (3,33 euro ct/kWh);

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 13,68 ct/kWh (3,96 euro ct/kWh).

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 10,42 ct/kWh (3,02 euro ct/kWh):

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,79 ct/kWh (0,52 euro ct/kWh);

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 8,63 ct/kWh (2,50 euro ct/kWh).

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 13,02 Lt/kW (3,77 Eur/kW) per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 8,63 ct/kWh (2,50 euro ct/kWh).

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 5,43 ct/kWh (1,57 euro ct/kWh):

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,07 ct/kWh (0,89 euro ct/kWh);

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,36 ct/kWh (0,68 euro ct/kWh).

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 22,36 Lt/kW (6,48 Eur/kW) per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 2,36 ct/kWh (0,68 euro ct/kWh).

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,14 ct/kWh (-0,04 euro ct/kWh)

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,04 ct/kWh (-0,01 euro ct/kWh)

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,15 ct/kWh (0,04 euro ct/kWh)

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 15,82 ct/kWh (4,58 euro ct/kWh):

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 4,86 ct/kWh (1,41 euro ct/kWh);

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 10,96 ct/kWh (3,17 euro ct/kWh).

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 35,38 Lt/kW (10,25 Eur/kW) per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 10,96 ct/kWh (3,17 euro ct/kWh).

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,40 ct/kWh (0,12 euro ct/kWh);

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,94 Lt (0,85 Eur) per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 28,95 Lt (8,38 Eur) per mėnesį. 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

2014 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. 2014-19-1 AB „Kauno energija“ valdyba nustatė šias galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas, įsigaliosiančias nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.:

1. Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 16,56 ct/kWh (4,80 euro ct/kWh)

arba

- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 16,16 ct/kWh (4,68 euro ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 2,94 Lt (0,85 Eur) per mėnesį gyventojams (butui).

2. Kitiems vartotojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

2.1. Vienanarės šilumos kainos:

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 16,56 ct/kWh (4,80 euro ct/kWh)

arba

- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 16,16 ct/kWh (4,68 euro ct/kWh) ir šilumos pardavimo kaina 28,95 Lt (8,38 Eur) per mėnesį vartotojui.

2.2. Dvinarės šilumos kainos:

- pastovioji kainos dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 35,38 Lt/kW (10,25 Eur/kW) per mėnesį;

- kintamoji kainos dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 11,30 ct/kWh (3,27 euro ct/kWh);

- šilumos pardavimo kaina – 28,95 Lt (8,38 Eur) per mėnesį vartotojui.

 

Taip pat nustatė ir karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas – AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

 

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

 

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

13,43 Lt/m3

(3,89 Eur/m3)

13,73 Lt/m3

(3,98 Eur/m3)

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

16,30 Lt/m3

(4,72 Eur/m3)

16,53 Lt/m3

(4,79 Eur/m3)

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

16,06 Lt/m3

(4,65 Eur/m3)

16,29 Lt/m3

(4,72 Eur/m3)

2.

KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:

 

2.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

12,82 Lt/m3

(3,71 Eur/m3)

13,33 Lt/m3

(3,86 Eur/m3)

2.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

15,55 Lt/m3

(4,50 Eur/m3)

16,05 Lt/m3

(4,65 Eur/m3)

2.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

15,32 Lt/m3

(4,44 Eur/m3)

15,82 Lt/m3

(4,58 Eur/m3)

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

 

Šilumos kainos dedamosios:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 24,89 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 11,50 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 13,39 ct/kWh.

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 10,70 ct/kWh:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,79 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 8,91 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 13,02 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 8,91 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 5,49 ct/kWh:

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,07 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,42 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 22,36 Lt/kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 2,42 ct/kWh.

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,14 ct/kWh

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,04 ct/kWh

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,15 ct/kWh

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 16,16 ct/kWh:

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 4,86 ct/kWh;

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 11,30 ct/kWh.

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 35,38 Lt/kW per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 11,30 ct/kWh.

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,40 ct/kWh;

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,94 Lt per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 28,95 Lt per mėnesį. 

 

 

 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. liepos 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2014 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 2014-17-1, nuo 2014 m. liepos 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio): 

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 17,19 ct/kWh

arba

- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 16,79 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 2,94 Lt per mėnesį gyventojams (butui).

Kitiems vartotojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

1. Vienanarės šilumos kainos:

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 17,19 ct/kWh

arba

- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 16,79 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 28,95 Lt per mėnesį vartotojui.

2. Dvinarės šilumos kainos:

1) pastovioji kainos dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 35,38 Lt/kW per mėnesį;

2) kintamoji kainos dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 11,93 ct/kWh;

3) šilumos pardavimo kaina – 28,95 Lt per mėnesį vartotojui.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

13,76 Lt/m3

14,06 Lt/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

16,63 Lt/m3

16,86 Lt/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

16,39 Lt/m3

16,62 Lt/m3

2.

KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:

2.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

13,14 Lt/m3

13,65 Lt/m3

2.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

15,87 Lt/m3

16,37 Lt/m3

2.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

15,64 Lt/m3

16,14 Lt/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,36 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 11,50 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 13,86 ct/kWh.

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 11,22 ct/kWh:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,79 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 9,43 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 13,02 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 9,43 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 5,60 ct/kWh:

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,07 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,53 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis: 2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 22,36 Lt/kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 2,53 ct/kWh.

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,14 ct/kWh

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,04 ct/kWh

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,15 ct/kWh

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 16,79 ct/kWh:

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 4,86 ct/kWh;

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 11,93 ct/kWh.

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 35,38 Lt/kW per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 11,93 ct/kWh.

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,40 ct/kWh;

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,94 Lt per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 28,95 Lt per mėnesį.   

 

 
Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune ir Jurbarke nuo 2014 m. birželio 1 d.

 

 

Vykdydama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. O3-444 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, pagal kurį šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro ir (ar) perkamos šilumos kainos, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2014 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. 2014-14-1 nuo 2014 m. birželio 1 d. nustatė nustatė šias mažesnes galutines vartotojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

1. Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio): 

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 18,41 ct/kWh

arba

- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 18,01 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 2,94 Lt per mėnesį gyventojams (butui).

 Taip pat nustatė ir karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas – AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

 

14,42 Lt/m3

14,71 Lt/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

 

17,29 Lt/m3

17,51 Lt/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

 

17,05 Lt/m3

17,27 Lt/m3

2.

KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:

2.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

 

13,76 Lt/m3

14,27 Lt/m3

2.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

 

16,49 Lt/m3

16,99 Lt/m3

2.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

 

16,26 Lt/m3

16,76 Lt/m3

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

 ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

 

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 26,46 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 11,50 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 14,96 ct/kWh.

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 12,22 ct/kWh:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,79 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 10,43 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 13,02 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 10,43 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 5,82 ct/kWh:

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,07 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,75 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 22,36 Lt/kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 2,75 ct/kWh.

3. Nepadengtos sąnaudos ir papildomai gautos pajamos

3.1. papildomai gautos pajamos (dėl kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo) – -0,14 ct/kWh

3.2. papildomai gautos pajamos (iš ŠP normatyvinio pelno) – -0,04 ct/kWh

3.3. nepadengtos sąnaudos (dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo) – 0,15 ct/kWh

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 18,01 ct/kWh:

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 4,86 ct/kWh;

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 13,15 ct/kWh.

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 35,38 Lt/kW per mėnesį;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 13,15 ct/kWh.

5. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,40 ct/kWh;

5.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,94 Lt per mėnesį;

5.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 28,95 Lt per mėnesį. 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. gegužės 1 d.

2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 2014-11-1 AB „Kauno energija“ valdyba nustatė šias mažesnes galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas, įsigaliosiančias nuo 2014 m. gegužės 1 d.:

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 21,97 ct/kWh
arba

- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 21,59 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 2,79 Lt per mėnesį gyventojams (butui).

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,67 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 9,46 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 16,21 ct/kWh.

1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 15,28 ct/kWh:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,96 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 14,32 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 6,99 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 14,32 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 6,31 ct/kWh:

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,89 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,42 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 21,06 Lt/kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,42 ct/kWh.

3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

3.1. vienanarės kainos dedamosios – 21,59 ct/kWh:

3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh;

3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 17,74 ct/kWh.

3.2. dvinarės kainos dalis:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 28,05 Lt/kW per mėnesį;

3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 17,74 ct/kWh.

4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):

4.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,38 ct/kWh;

4.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,79 Lt per mėnesį;

4.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 27,44 Lt per mėnesį.

Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas:

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

17,14 Lt/m3

17,64 Lt/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

20,01 Lt/m3

20,51 Lt/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

19,77 Lt/m3

20,27 Lt/m3

2.

KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:

2.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

16,35 Lt/m3

16,86 Lt/m3

2.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

19,08 Lt/m3

19,59 Lt/m3

2.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

18,85 Lt/m3

19,36 Lt/m3

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

2014 m. balandžio mėnesį galioja 23,50 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina. 

 

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. balandžio 1 d.

 

Akcinei bendrovei „Kauno energija“ pradėjus eksploatuoti naujus, žymiai efektyvesnius gamtinių dujų ir biokuro įrenginius, mažinamos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, kurios riboja šilumos, superkamos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kainas. Dėl to, galutinė vartotojams tiekiamos šilumos kaina ir toliau mažėja. Nuo 2014 m. balandžio 1 d. ji sumažės net 6,86 proc.

2014 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. 2014-7-1 AB „Kauno energija“ valdyba nustatė šias mažesnes galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas, įsigaliosiančias nuo 2014 m. balandžio 1 d.:

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 23,50 ct/kWh
arba - vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 23,12 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 2,79 Lt per mėnesį gyventojams (butui).

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,59 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 9,46 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 16,13 ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 16,54 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,96 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 15,58 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 6,99 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 15,58 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 6,58 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,69 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 21,06 Lt/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,69 ct/kWh.
3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
3.1. vienanarės kainos dedamosios – 23,12 ct/kWh:
3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh;
3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 19,27 ct/kWh.
3.2. dvinarės kainos dalis:
3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 28,05 Lt/kW per mėnesį;
3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 19,27 ct/kWh.
4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
4.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,38 ct/kWh;
4.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,79 Lt per mėnesį;
4.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 27,44 Lt per mėnesį.

Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas:

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 17,96 Lt/m3 18,46 Lt/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 20,83 Lt/m3 21,33 Lt/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 20,59 Lt/m3 21,09 Lt/m3
2. KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:
2.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 17,14 Lt/m3 17,65 Lt/m3
2.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 19,87 Lt/m3 20,38 Lt/m3
2.3. Jurbarko miesto vartotojams: 19,64 Lt/m3 20,15 Lt/m3

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas. 

2014 m. kovo mėnesį galioja 25,23 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina.

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. kovo 1 d.

 

Nors kuro kaina nuo 2014 m. kovo 1 d. didėja 1,7 proc., o vidutinė perkamos šilumos kaina didėja 0,6 proc., galutinė vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį mažėja 0,6 proc. Šilumos kaina mažėja dėl to, kad nuo 2014 m. kovo 1 d. nebeskaičiuojama kainos dalis, kurią sudaro nepadengtos sąnaudos, taip pat dėl to, kad, pradėjus eksploatuoti naujus efektyvius AB „Kauno energija“ šilumos gamybos pajėgumus, sumažėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos bei rezervinės galios užtikrinimo paslaugos sąnaudos, kurios mokamos UAB Kauno termofikacijos elektrinei kiekvieną mėnesį.

Dėl to, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2014 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 2014-5-1, nuo 2014 m. kovo 1 d. nustatė šias mažesnes galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 25,23 ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 24,85 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 2,79 Lt per mėnesį gyventojams (butui).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,83 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 9,46 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 16,37 ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 17,96 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,96 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 17,00 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 6,99 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 17,00 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 6,89 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,00 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 21,06 Lt/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,00 ct/kWh.
3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
3.1. vienanarės kainos dedamosios – 24,85 ct/kWh:
3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh;
3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 21,00 ct/kWh.
3.2. dvinarės kainos dalis:
3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 28,05 Lt/kW per mėnesį;
3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 21,00 ct/kWh.
4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
4.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,38 ct/kWh;
4.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,79 Lt per mėnesį;
4.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 27,44 Lt per mėnesį.
 

Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas:

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 18,89 Lt/m3 19,39 Lt/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 21,76 Lt/m3 22,26 Lt/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 21,52 Lt/m3 22,02 Lt/m3
2. KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:
2.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 18,02 Lt/m3 18,53 Lt/m3
2.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 20,75 Lt/m3 21,26 Lt/m3
2.3. Jurbarko miesto vartotojams: 20,52 Lt/m3 21,03 Lt/m3

 

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

2014 m. vasario mėnesį galioja 25,38 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina.

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. vasario 1 d.

Vykdydama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. O3-444 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, pagal kurį šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro ir (ar) perkamos šilumos kainos, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2014 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. 2014-2-1 nuo 2014 m. vasario 1 d. nustatė šias galutines gyventojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 25,38 ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 25,00 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 2,79 Lt per mėnesį gyventojams (butui).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,56 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 9,46 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 16,10 ct/kWh.
1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 18,00 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,96 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 17,04 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 6,99 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 17,04 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 7,00 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,11 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 21,06 Lt/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,11 ct/kWh.
3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
3.1. vienanarės kainos dedamosios – 25,00 ct/kWh:
3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh;
3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 21,15 ct/kWh.
3.2. dvinarės kainos dalis:
3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 28,05 Lt/kW per mėnesį;
3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 21,15 ct/kWh.
4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
4.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,38 ct/kWh;
4.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,79 Lt per mėnesį;
4.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 27,44 Lt per mėnesį.
 

Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas:

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. Karšto vandens kainos vartotojams daugiabučiuose namuose:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 18,97 Lt/m3 19,47 Lt/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 21,84 Lt/m3 22,34 Lt/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 21,60 Lt/m3 22,10 Lt/m3
2. Karšto vandens kainos kitiems vartotojams:
2.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 18,09 Lt/m3 18,60 Lt/m3
2.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 20,82 Lt/m3 21,33 Lt/m3
2.3. Jurbarko miesto vartotojams: 20,59 Lt/m3 21,10 Lt/m3

 

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

2014 m. sausio mėnesį galioja 25,81 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina.

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. sausio 1 d.

Vykdydama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. O3-444 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, pagal kurį šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro ir (ar) perkamos šilumos kainos, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 2013-35-1 nuo 2014 m. sausio 1 d. nustatė šias galutines gyventojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 25,81 ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 25,43 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 2,79 Lt per mėnesį gyventojams (butui).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,81 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 9,46 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 16,35 ct/kWh.
1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 18,35 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,96 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 17,39 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 6,99 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 17,39 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 7,08 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,19 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 21,06 Lt/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,19 ct/kWh.
3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
3.1. vienanarės kainos dedamosios – 25,43 ct/kWh:
3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh;
3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 21,58 ct/kWh.
3.2. dvinarės kainos dalis:
3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 28,05 Lt/kW per mėnesį;
3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 21,58 ct/kWh.
4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
4.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,38 ct/kWh;
4.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,79 Lt per mėnesį;
4.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 27,44 Lt per mėnesį.
 

Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas:

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. Karšto vandens kainos vartotojams daugiabučiuose namuose:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 19,20 Lt/m3 19,70 Lt/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 22,07 Lt/m3 22,57 Lt/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 21,83 Lt/m3 22,33 Lt/m3
2. Karšto vandens kainos kitiems vartotojams:
2.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 18,31 Lt/m3 18,82 Lt/m3
2.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 21,04 Lt/m3 21,55 Lt/m3
2.3. Jurbarko miesto vartotojams: 20,81 Lt/m3 21,32 Lt/m3

 

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

2013 m. gruodžio mėnesį galioja 25,76 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina.

 
Šilumos kainų archyvas
    Spausdinti    
 
     
Mažiausiai šilumos sunaudojantis namas
Kaip mažiau mokėti
Taupykime popierių
     
AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, tel. (8 37) 30 56 50, faks. (8 37) 30 56 22, el. p. info@kaunoenergija.lt
Įmonės kodas 235014830, PVM kodas LT350148314. Įregistruota Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras