Profesionalu. Patikima. Artima Jums.
 
Šilumos kainos
 
 
 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. balandžio 1 d.

Akcinei bendrovei „Kauno energija“ pradėjus eksploatuoti naujus, žymiai efektyvesnius gamtinių dujų ir biokuro įrenginius, mažinamos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, kurios riboja šilumos, superkamos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kainas. Dėl to, galutinė vartotojams tiekiamos šilumos kaina ir toliau mažėja. Nuo 2014 m. balandžio 1 d. ji sumažės net 6,86 proc.

2014 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. 2014-7-1 AB „Kauno energija“ valdyba nustatė šias mažesnes galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas, įsigaliosiančias nuo 2014 m. balandžio 1 d.:

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 23,50 ct/kWh
arba - vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 23,12 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 2,79 Lt per mėnesį gyventojams (butui).

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,59 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 9,46 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 16,13 ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 16,54 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,96 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 15,58 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 6,99 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 15,58 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 6,58 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,69 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 21,06 Lt/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,69 ct/kWh.
3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
3.1. vienanarės kainos dedamosios – 23,12 ct/kWh:
3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh;
3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 19,27 ct/kWh.
3.2. dvinarės kainos dalis:
3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 28,05 Lt/kW per mėnesį;
3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 19,27 ct/kWh.
4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
4.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,38 ct/kWh;
4.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,79 Lt per mėnesį;
4.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 27,44 Lt per mėnesį.

Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas:

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 17,96 Lt/m3 18,46 Lt/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 20,83 Lt/m3 21,33 Lt/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 20,59 Lt/m3 21,09 Lt/m3
2. KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:
2.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 17,14 Lt/m3 17,65 Lt/m3
2.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 19,87 Lt/m3 20,38 Lt/m3
2.3. Jurbarko miesto vartotojams: 19,64 Lt/m3 20,15 Lt/m3

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas. 

2014 m. kovo mėnesį galioja 25,23 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina.

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. kovo 1 d.

 

Nors kuro kaina nuo 2014 m. kovo 1 d. didėja 1,7 proc., o vidutinė perkamos šilumos kaina didėja 0,6 proc., galutinė vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį mažėja 0,6 proc. Šilumos kaina mažėja dėl to, kad nuo 2014 m. kovo 1 d. nebeskaičiuojama kainos dalis, kurią sudaro nepadengtos sąnaudos, taip pat dėl to, kad, pradėjus eksploatuoti naujus efektyvius AB „Kauno energija“ šilumos gamybos pajėgumus, sumažėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos bei rezervinės galios užtikrinimo paslaugos sąnaudos, kurios mokamos UAB Kauno termofikacijos elektrinei kiekvieną mėnesį.

Dėl to, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2014 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 2014-5-1, nuo 2014 m. kovo 1 d. nustatė šias mažesnes galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 25,23 ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 24,85 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 2,79 Lt per mėnesį gyventojams (butui).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,83 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 9,46 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 16,37 ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 17,96 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,96 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 17,00 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 6,99 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 17,00 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 6,89 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,00 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 21,06 Lt/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,00 ct/kWh.
3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
3.1. vienanarės kainos dedamosios – 24,85 ct/kWh:
3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh;
3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 21,00 ct/kWh.
3.2. dvinarės kainos dalis:
3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 28,05 Lt/kW per mėnesį;
3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 21,00 ct/kWh.
4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
4.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,38 ct/kWh;
4.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,79 Lt per mėnesį;
4.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 27,44 Lt per mėnesį.
 

Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas:

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 18,89 Lt/m3 19,39 Lt/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 21,76 Lt/m3 22,26 Lt/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 21,52 Lt/m3 22,02 Lt/m3
2. KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:
2.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 18,02 Lt/m3 18,53 Lt/m3
2.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 20,75 Lt/m3 21,26 Lt/m3
2.3. Jurbarko miesto vartotojams: 20,52 Lt/m3 21,03 Lt/m3

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

2014 m. vasario mėnesį galioja 25,38 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina.

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. vasario 1 d.

Vykdydama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. O3-444 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, pagal kurį šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro ir (ar) perkamos šilumos kainos, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2014 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. 2014-2-1 nuo 2014 m. vasario 1 d. nustatė šias galutines gyventojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 25,38 ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 25,00 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 2,79 Lt per mėnesį gyventojams (butui).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,56 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 9,46 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 16,10 ct/kWh.
1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 18,00 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,96 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 17,04 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 6,99 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 17,04 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 7,00 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,11 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 21,06 Lt/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,11 ct/kWh.
3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
3.1. vienanarės kainos dedamosios – 25,00 ct/kWh:
3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh;
3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 21,15 ct/kWh.
3.2. dvinarės kainos dalis:
3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 28,05 Lt/kW per mėnesį;
3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 21,15 ct/kWh.
4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
4.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,38 ct/kWh;
4.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,79 Lt per mėnesį;
4.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 27,44 Lt per mėnesį.
 

Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas:

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. Karšto vandens kainos vartotojams daugiabučiuose namuose:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 18,97 Lt/m3 19,47 Lt/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 21,84 Lt/m3 22,34 Lt/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 21,60 Lt/m3 22,10 Lt/m3
2. Karšto vandens kainos kitiems vartotojams:
2.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 18,09 Lt/m3 18,60 Lt/m3
2.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 20,82 Lt/m3 21,33 Lt/m3
2.3. Jurbarko miesto vartotojams: 20,59 Lt/m3 21,10 Lt/m3

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

2014 m. sausio mėnesį galioja 25,81 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina.

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. sausio 1 d.

Vykdydama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. O3-444 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, pagal kurį šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro ir (ar) perkamos šilumos kainos, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 2013-35-1 nuo 2014 m. sausio 1 d. nustatė šias galutines gyventojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 25,81 ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 25,43 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 2,79 Lt per mėnesį gyventojams (butui).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,81 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 9,46 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 16,35 ct/kWh.
1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 18,35 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,96 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 17,39 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 6,99 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 17,39 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 7,08 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,19 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 21,06 Lt/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,19 ct/kWh.
3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
3.1. vienanarės kainos dedamosios – 25,43 ct/kWh:
3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh;
3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 21,58 ct/kWh.
3.2. dvinarės kainos dalis:
3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 28,05 Lt/kW per mėnesį;
3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 21,58 ct/kWh.
4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
4.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,38 ct/kWh;
4.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,79 Lt per mėnesį;
4.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 27,44 Lt per mėnesį.
 

Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas:

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. Karšto vandens kainos vartotojams daugiabučiuose namuose:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 19,20 Lt/m3 19,70 Lt/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 22,07 Lt/m3 22,57 Lt/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 21,83 Lt/m3 22,33 Lt/m3
2. Karšto vandens kainos kitiems vartotojams:
2.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 18,31 Lt/m3 18,82 Lt/m3
2.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 21,04 Lt/m3 21,55 Lt/m3
2.3. Jurbarko miesto vartotojams: 20,81 Lt/m3 21,32 Lt/m3

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

2013 m. gruodžio mėnesį galioja 25,76 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina.

 
Šilumos kainų archyvas
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. balandžio 1 d.

Akcinei bendrovei „Kauno energija“ pradėjus eksploatuoti naujus, žymiai efektyvesnius gamtinių dujų ir biokuro įrenginius, mažinamos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, kurios riboja šilumos, superkamos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kainas. Dėl to, galutinė vartotojams tiekiamos šilumos kaina ir toliau mažėja. Nuo 2014 m. balandžio 1 d. ji sumažės net 6,86 proc.

2014 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. 2014-7-1 AB „Kauno energija“ valdyba nustatė šias mažesnes galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas, įsigaliosiančias nuo 2014 m. balandžio 1 d.:

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 23,50 ct/kWh
arba - vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 23,12 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 2,79 Lt per mėnesį gyventojams (butui).

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,59 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 9,46 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 16,13 ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 16,54 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,96 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 15,58 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 6,99 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 15,58 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 6,58 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,69 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 21,06 Lt/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,69 ct/kWh.
3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
3.1. vienanarės kainos dedamosios – 23,12 ct/kWh:
3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh;
3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 19,27 ct/kWh.
3.2. dvinarės kainos dalis:
3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 28,05 Lt/kW per mėnesį;
3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 19,27 ct/kWh.
4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
4.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,38 ct/kWh;
4.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,79 Lt per mėnesį;
4.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 27,44 Lt per mėnesį.

Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas:

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 17,96 Lt/m3 18,46 Lt/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 20,83 Lt/m3 21,33 Lt/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 20,59 Lt/m3 21,09 Lt/m3
2. KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:
2.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 17,14 Lt/m3 17,65 Lt/m3
2.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 19,87 Lt/m3 20,38 Lt/m3
2.3. Jurbarko miesto vartotojams: 19,64 Lt/m3 20,15 Lt/m3

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas. 

2014 m. kovo mėnesį galioja 25,23 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina.

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. kovo 1 d.

 

Nors kuro kaina nuo 2014 m. kovo 1 d. didėja 1,7 proc., o vidutinė perkamos šilumos kaina didėja 0,6 proc., galutinė vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį mažėja 0,6 proc. Šilumos kaina mažėja dėl to, kad nuo 2014 m. kovo 1 d. nebeskaičiuojama kainos dalis, kurią sudaro nepadengtos sąnaudos, taip pat dėl to, kad, pradėjus eksploatuoti naujus efektyvius AB „Kauno energija“ šilumos gamybos pajėgumus, sumažėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos bei rezervinės galios užtikrinimo paslaugos sąnaudos, kurios mokamos UAB Kauno termofikacijos elektrinei kiekvieną mėnesį.

Dėl to, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2014 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 2014-5-1, nuo 2014 m. kovo 1 d. nustatė šias mažesnes galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas:

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 25,23 ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 24,85 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 2,79 Lt per mėnesį gyventojams (butui).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,83 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 9,46 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 16,37 ct/kWh.
1.2.  Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 17,96 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,96 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 17,00 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 6,99 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 17,00 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 6,89 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,00 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 21,06 Lt/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,00 ct/kWh.
3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
3.1. vienanarės kainos dedamosios – 24,85 ct/kWh:
3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh;
3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 21,00 ct/kWh.
3.2. dvinarės kainos dalis:
3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 28,05 Lt/kW per mėnesį;
3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 21,00 ct/kWh.
4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
4.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,38 ct/kWh;
4.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,79 Lt per mėnesį;
4.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 27,44 Lt per mėnesį.
 

Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas:

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 18,89 Lt/m3 19,39 Lt/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 21,76 Lt/m3 22,26 Lt/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 21,52 Lt/m3 22,02 Lt/m3
2. KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:
2.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 18,02 Lt/m3 18,53 Lt/m3
2.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 20,75 Lt/m3 21,26 Lt/m3
2.3. Jurbarko miesto vartotojams: 20,52 Lt/m3 21,03 Lt/m3

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

2014 m. vasario mėnesį galioja 25,38 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina.

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. vasario 1 d.

Vykdydama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. O3-444 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, pagal kurį šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro ir (ar) perkamos šilumos kainos, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2014 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. 2014-2-1 nuo 2014 m. vasario 1 d. nustatė šias galutines gyventojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 25,38 ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 25,00 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 2,79 Lt per mėnesį gyventojams (butui).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,56 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 9,46 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 16,10 ct/kWh.
1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 18,00 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,96 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 17,04 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 6,99 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 17,04 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 7,00 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,11 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 21,06 Lt/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,11 ct/kWh.
3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
3.1. vienanarės kainos dedamosios – 25,00 ct/kWh:
3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh;
3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 21,15 ct/kWh.
3.2. dvinarės kainos dalis:
3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 28,05 Lt/kW per mėnesį;
3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 21,15 ct/kWh.
4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
4.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,38 ct/kWh;
4.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,79 Lt per mėnesį;
4.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 27,44 Lt per mėnesį.
 

Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas:

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. Karšto vandens kainos vartotojams daugiabučiuose namuose:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 18,97 Lt/m3 19,47 Lt/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 21,84 Lt/m3 22,34 Lt/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 21,60 Lt/m3 22,10 Lt/m3
2. Karšto vandens kainos kitiems vartotojams:
2.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 18,09 Lt/m3 18,60 Lt/m3
2.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 20,82 Lt/m3 21,33 Lt/m3
2.3. Jurbarko miesto vartotojams: 20,59 Lt/m3 21,10 Lt/m3

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

2014 m. sausio mėnesį galioja 25,81 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina.

 
Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2014 m. sausio 1 d.

Vykdydama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. O3-444 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, pagal kurį šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro ir (ar) perkamos šilumos kainos, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 2013-35-1 nuo 2014 m. sausio 1 d. nustatė šias galutines gyventojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

- vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 25,81 ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 25,43 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 2,79 Lt per mėnesį gyventojams (butui).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:
1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos dedamosios – 25,81 ct/kWh:
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 9,46 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 16,35 ct/kWh.
1.2. Patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios (be PVM):
1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 18,35 ct/kWh:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,96 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 17,39 ct/kWh.
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 6,99 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 17,39 ct/kWh.
2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado) dedamosios (be PVM):
2.1. vienanarės kainos dedamosios – 7,08 ct/kWh:
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,89 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,19 ct/kWh.
2.2. dvinarės kainos dalis:
2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 21,06 Lt/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,19 ct/kWh.
3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):
3.1. vienanarės kainos dedamosios – 25,43 ct/kWh:
3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh;
3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 21,58 ct/kWh.
3.2. dvinarės kainos dalis:
3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 28,05 Lt/kW per mėnesį;
3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 21,58 ct/kWh.
4. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai (be PVM):
4.1. šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį – 0,38 ct/kWh;
4.2. šilumos pardavimo kaina gyventojams (butui) – 2,79 Lt per mėnesį;
4.3. šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams – 27,44 Lt per mėnesį.
 

Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas:

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema
1. Karšto vandens kainos vartotojams daugiabučiuose namuose:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 19,20 Lt/m3 19,70 Lt/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 22,07 Lt/m3 22,57 Lt/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 21,83 Lt/m3 22,33 Lt/m3
2. Karšto vandens kainos kitiems vartotojams:
2.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 18,31 Lt/m3 18,82 Lt/m3
2.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 21,04 Lt/m3 21,55 Lt/m3
2.3. Jurbarko miesto vartotojams: 20,81 Lt/m3 21,32 Lt/m3

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas.

2013 m. gruodžio mėnesį galioja 25,76 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina.

 
Šilumos kainų archyvas
    Spausdinti    
 
     
Mažiausiai šilumos sunaudojantis namas
Kaip mažiau mokėti
Taupykime popierių
Mažiausiai šilumos sunaudojantis namas
Kaip mažiau mokėti
Taupykime popierių
     
AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, tel. (8 37) 30 56 50, faks. (8 37) 30 56 22, el. p. info@kaunoenergija.lt
Įmonės kodas 235014830, PVM kodas LT350148314. Įregistruota Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, tel. (8 37) 30 56 50, faks. (8 37) 30 56 22, el. p. info@kaunoenergija.lt
Įmonės kodas 235014830, PVM kodas LT350148314. Įregistruota Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras