Visais prisijungimo prie CŠT klausimais kviečiame kreiptis tel. (8 37) 305 804.

Visais prisijungimo prie CŠT klausimais kviečiame kreiptis tel. (8 37) 305 804.

Visais prisijungimo prie CŠT klausimais kviečiame kreiptis tel. (8 37) 305 804.

Visais prisijungimo prie CŠT klausimais kviečiame kreiptis tel. (8 37) 305 804.

Šilumos supirkimas

Informacija atnaujinta 2016 11 23
Spausdinti « Atgal

Šilumos supirkimas 2017 m. sausio mėn.

 

Šilumos gamintojas

Siūlomos patiekti šilumos kaina, ct/kWh

Siūlomos patiekti šilumos kiekis, MWh

Superkamos ir gaminamos šilumos kiekis, MWh

Nupirktos ir pagamintos šilumos kiekis, MWh

Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklas:

AB „Kauno energija“ „Inkaro“ katilinė
Vandens šildymo katilai CALIDUM EMBER 16 MW galios su 4 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, bendra galia 20 MW

1,29

14 880

14 880

 

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė
Vandens šildymo katilai CALIDUM EMBER 24 MW galios su 6 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, bendra galia 30 MW

1,35

22 320

22 320

 

AB „Kauno energija“ „Šilko“ katilinė
Vandens šildymo katilas HHB 9000 9 MW galios Nr. 6  su sauso tipo dūmų ekonomaizeriu, bendra galia 10 MW ir 8 MW vandens šildymo katilas AK8000P10T130 Nr. 5 su bendru abiems katilams 4 MW dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, bendra galia 22 MW

1,36

16 368

16 368

 

UAB „SSPC-Taika“

2,40

14 880

14 880

 

UAB „GECO Kaunas“

2,50

14 880

14 880

 

UAB „Petrašiūnų katilinė“

2,545

14 137

14 137

 

UAB „Lorizon Energy“

2,584

6 696

6 696

 

UAB „Oneks Invest“ Blokas Nr. 1

2,60

18 042

18 042

 

UAB „Ekopartneris“

2,688

12 600

12 600

 

UAB „Oneks Invest“ Blokas Nr. 2

2,70

18 042

18 042

 

UAB „Foksita“

2,93

18 600

17 796

 

UAB „Aldec General“

3,17

14 880

10 224

 

UAB Kauno termofikacijos elektrinė

3,61

59 520

- *

 

AB „Kauno energija“ „Šilko“ katilinė

-

-

5 926 **

 

Kauno rajono Garliavos centralizuoto šilumos tiekimo tinklas:

UAB „ENG“

3,09

4 250

4 250

 

Kauno rajono Domeikavos centralizuoto šilumos tiekimo tinklas:

UAB „Ekoresursai“

3,87

1 100

- *

 

AB „Kauno energija“ Domeikavos katilinė

-

-

1 100 **

 

 

* – Nepriklausomo šilumos gamintojo pagaminta šiluma nebus superkama, nes siūloma patiektos šilumos kaina yra didesnė negu AB „Kauno energija“ palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, 21 punktas).
** – Šilumos gamyba vartotojų šilumos poreikiui patenkinti.

 

2017 m. sausio mėn. Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo integruotos sistemos preliminarus gamybos grafikas