Šilumos supirkimas

Informacija atnaujinta 2016 11 23
Spausdinti « Atgal

Šilumos supirkimas 2017 m. rugsėjo mėn.

 

Šilumos gamintojas

Siūlomos patiekti šilumos kaina, ct/kWh

Siūlomos patiekti šilumos kiekis, MWh

Superkamos ir gaminamos šilumos kiekis, MWh

Nupirktos ir pagamintos šilumos kiekis, MWh

Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklas:

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė
Vandens šildymo katilai GM-HHB-18000 18 MW galios su 1,8 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu CEG 1800, bendra galia 19,8 MW

0,49 

1 476 

1 476 

 

AB „Kauno energija“ „Pergalės“ katilinė
Vandens šildymo katilas KHD.15.16 14,9 MW galios su 1,5 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu EKD.15.16, bendra galia 16,4 MW

0,49

1 298

1 298

 

UAB „Foksita“

1,02

17 280

14 052

 

AB „Kauno energija“ „Šilko“ katilinė
Vandens šildymo katilas HHB 9000 9 MW galios Nr. 6  su sauso tipo dūmų ekonomaizeriu, bendra galia 10 MW ir 8 MW vandens šildymo katilas AK8000P10T130 Nr. 5 su bendru abiems katilams 4 MW dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, bendra galia 22 MW

1,06

15 840

5 760

 

UAB „Lorizon Energy“

1,078

6 480

5 190

 

UAB „Danpower Baltic Taika elektrinė“

1,08

8 660

4 250

 

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė
Vandens šildymo katilai CALIDUM EMBER 24 MW galios su 6 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, bendra galia 30 MW

1,09

21 600 

1 951 

 

AB „Kauno energija“ „Inkaro“ katilinė
Vandens šildymo katilai CALIDUM EMBER 16 MW galios su 4 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, bendra galia 20 MW

1,10

14 400 

6 120 

 

UAB „Danpower Baltic Biruliškių“ Blokas Nr. 1

 2,00*

17 460 

 

UAB „Danpower Baltic Biruliškių“ Blokas Nr. 2

 2,00*

17 460 

 

Kauno rajono Garliavos centralizuoto šilumos tiekimo tinklas:

UAB „ENG“

2,93

896 

896 

 

Kauno rajono Domeikavos centralizuoto šilumos tiekimo tinklas:

UAB „Ekoresursai“

 4,42

250 

193 

 

 

* – šilumos gamintojo pranešime pateikta šilumos kaina yra didesnė negu AB „Kauno energija“ palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, 21 punktas).

 

2017 m. rugsėjo mėn. Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo integruotos sistemos preliminarus gamybos grafikas