Šilumos supirkimas

Informacija atnaujinta 2016 11 23
Spausdinti « Atgal

Šilumos supirkimas 2017 m. liepos mėn.

 

Šilumos gamintojas

Siūlomos patiekti šilumos kaina, ct/kWh

Siūlomos patiekti šilumos kiekis, MWh

Superkamos ir gaminamos šilumos kiekis, MWh

Nupirktos ir pagamintos šilumos kiekis, MWh

Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklas:

UAB „Foksita“

0,986

17 280

12 158

 

UAB „SSPC-Taika“

1,00

12 330

6 480

 

UAB „Lorizon Energy“

1,088

3 672

1 188

 

AB „Kauno energija“ „Inkaro“ katilinė
Vandens šildymo katilai CALIDUM EMBER 16 MW galios su 4 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, bendra galia 20 MW

1,09

14 880

13 054**

 

UAB „Petrašiūnų katilinė“

1,105

12 084

2 484

 

UAB „Danpower Baltic Taika"

2,00*

13 100

-

 

UAB „Danpower Baltic Biruliškių“ Blokas Nr. 1

2,01*

18 042

-

 

UAB „Danpower Baltic Biruliškių“ Blokas Nr. 2

2,01*

18 042

-

 

AB „Kauno energija“ Juozapavičiaus pr. 23A katilinė

-

-

149**

 

Kauno rajono Garliavos centralizuoto šilumos tiekimo tinklas:

UAB „ENG“

2,90

859

859

 

Kauno rajono Domeikavos centralizuoto šilumos tiekimo tinklas:

UAB „Ekoresursai“

4,30

250

183

 

 

* – šilumos gamintojo pranešime pateikta šilumos kaina yra didesnė negu AB „Kauno energija“ palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, 21 punktas).
** – dėl vykstančios Kauno m. CŠT tinklo vamzdynų rekonstrukcijos (5T-23 ÷ 5T-27) Centro, Vilijampolės ir Šilainių rajonai yra hidrauliškai atskirti nuo CŠT tinklo sistemos, todėl termofikacinio vandens tiekimui (galia 10 ÷ 20 MW) į Centro, Vilijampolės ir Šilainių rajonus (hidrauliškai atskirtoje zonoje) numatoma įjungti AB „Kauno energija“ „Inkaro“ ir Juozapavičiaus pr. 23A katilines.

 

2017 m. liepos mėn. Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo integruotos sistemos preliminarus gamybos grafikas