Šilumos supirkimas

Informacija atnaujinta 2016 11 23
Spausdinti « Atgal

Šilumos supirkimas 2017 m. birželio mėn.

 

Šilumos gamintojas

Siūlomos patiekti šilumos kaina, ct/kWh

Siūlomos patiekti šilumos kiekis, MWh

Superkamos ir gaminamos šilumos kiekis, MWh

Nupirktos ir pagamintos šilumos kiekis, MWh

Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklas:

UAB „Foksita“

0,987

17 280

14 004

 

UAB „SSPC-Taika“

1,09

14 400

9 881

 

UAB „Petrašiūnų katilinė“

1,175

11 115

720

 

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė
Vandens šildymo katilai CALIDUM EMBER 24 MW galios su 6 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, bendra galia 30 MW

1,18

21 600

-

 

AB „Kauno energija“ „Inkaro“ katilinė
Vandens šildymo katilai CALIDUM EMBER 16 MW galios su 4 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, bendra galia 20 MW

1,20

14 400

12 408 **

 

UAB „Aldec General“

1,20

14 400

-

 

UAB „Lorizon Energy“

1,248 *

6 480

-

 

AB „Kauno energija“ „Šilko“ katilinė
Vandens šildymo katilas HHB 9000 9 MW galios Nr. 6  su sauso tipo dūmų ekonomaizeriu, bendra galia 10 MW ir 8 MW vandens šildymo katilas AK8000P10T130 Nr. 5 su bendru abiems katilams 4 MW dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, bendra galia 22 MW

1,25 *

15 840

-

 

UAB „Danpower Baltic Taika"

2,00 *

14 400

-

 

AB „Kauno energija“ Juozapavičiaus pr. 23A katilinė

-

-

360 **

 

Kauno rajono Garliavos centralizuoto šilumos tiekimo tinklas:

UAB „ENG“

2,95

866

866

 

Kauno rajono Domeikavos centralizuoto šilumos tiekimo tinklas:

UAB „Ekoresursai“

4,30

250

175

 

 

* – šilumos gamintojo pranešime pateikta šilumos kaina yra didesnė negu AB „Kauno energija“ palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, 21 punktas).
** – dėl vykstančios Kauno m. CŠT tinklo vamzdynų rekonstrukcijos (5T-23 ÷ 5T-27) Centro, Vilijampolės ir Šilainių rajonai yra hidrauliškai atskirti nuo CŠT tinklo sistemos, todėl termofikacinio vandens tiekimui (galia 10 ÷ 20 MW) į Centro, Vilijampolės ir Šilainių rajonus (hidrauliškai atskirtoje zonoje) numatoma įjungti AB „Kauno energija“ „Inkaro“ ir Juozapavičiaus pr. 23A katilines.