Nustatyti laimėtojai, ketinamos sudaryti sutartys

Spausdinti « Atgal

Biokuro (medienos skiedros SM2) pirkimo ataskaita apie neįvykusį pirkimą

2018-09-13
Biokuro (medienos skiedros SM2) pirkimas neįvyko, nes negauta pasiūlymų.
Plačiau

Energijos vartojimo audito paslaugos pirkimas

2017-06-27
Perkama energijos audito technologiniuose procesuose ir įrenginiuose paslauga, kurią sudaro: audito plano sudarymas; įmonę apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas; technologinio proceso srauto diagramos sudarymas; energetinių parametrų matavimai; technologinių proceso įrenginių našumo nustatymas; energijos ir vandens sąnaudų balansų sudarymas; žaliavų masės balanso sudarymas; technologinių energetinių inžinerinių sistemų energijos ir vandens sąnaudų analizė; energijos ir vandens sąnaudų ir išlaidų analizė; energijos ir vandens taupymo galimybės ir rekomendacijos; energijos ir vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas; audito ataskaitos parengimas.
Plačiau

Finansinių ataskaitų audito paslaugos pirkimas

2017-06-13
Perkama finansinių ataskaitų audito paslauga.
Plačiau

Šilumos apskaitos prietaisai

2017-06-09
Perkami 322 (trys šimtai dvidešimt du) šilumos apskaitos prietaisai su nuotolinio rodmenų nuskaitymo ir perdavimo GPRS ryšiu įrenginiu DPS-01.
Plačiau

Eksploatuotas balninis vilkikas

2017-06-09
Perkamas balninis vilkikas (toliau – Prekė) birių bei kitų medžiagų pervežimui, naudojant puspriekabę su judančiomis grindimis.
Plačiau

Siurbliai su dažnio keitikliais

2017-05-10
Perkami 7 (septyni) siurbliai su dažnio keitikliais, kurie bus įrengti Perkančiajai organizacijai priklausančioje Petrašiūnų elektrinėje bei „Pergalės“, Noreikiškių, Antanavos g. 18A ir Panerių g. 206A katilinėse.
Plačiau

Sąskaitų pristatymo ir įmokų surinkimo bei duomenų administravimo paslaugos pirkimas

2017-05-08
Perkama sąskaitų pristatymo ir įmokų surinkimo bei duomenų administravimo paslauga.
Plačiau

Siurbliai su dažnio keitikliais

2017-05-04
Perkami siurbliai su dažnio keitikliais.
Plačiau

Šilumos tiekimo tinklų remonto darbų pirkimas

2017-03-29
Perkami šilumos tiekimo tinklų remonto darbai magistraliniuose, skirstomuosiuose ir kvartaliniuose tinkluose bei priklausiniuose, kurie sumontuoti orinėse dalyse, nepraeinamuose kanaluose ir kolektoriuose, šilumos kamerose, bekanaliniame tinkle.
Plačiau

Įmokų surinkimo ir administravimo paslauga

2017-02-08
Preliminarus įmokų skaičius per mėnesį – 16 500 vienetų. Prognozuojama, kad įmokų skaičius gali didėti arba mažėti apie 10 proc. priklausomai nuo mokėtojų ir Perkančiosios organizacijos poreikių.
Plačiau

Dokumentų spausdinimo ir pristatymo organizavimo paslaugų pirkimas

2017-01-31
Perkamos dokumentų spausdinimo ir pristatymo organizavimo paslaugos.
Plačiau

Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamųjų kelių priežiūros darbai

2017-01-30
Perkami Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamų kelių priežiūros darbai.
Plačiau

Statybinių medžiagų ir panašių gaminių pirkimas

2016-12-15
Numatoma pirkti statybines medžiagas ir panašius gaminius.
Plačiau

Statybinių medžiagų ir panašių gaminių pirkimas

2016-12-01
Numatoma pirkti betoninius gaminius, izoliacines bei statybines medžiagas.
Plačiau

Katilinės A. Juozapavičiaus pr. 23A, Kaune rekonstravimo projektavimo paslauga

2016-12-01
Numatoma katilinėje, esančioje A. Juozapavičiaus pr. 23A, Kaune, atlikti 6,6 MW galios dujinio vandens šildymo katilo prijungimo, tinklo siurblių su dažnio keitikliais parinkimo ir naujo dūmtraukio bei kondensacinio dūmų ekonomaizerio projektavimą.
Plačiau

Dujinio 20 MW galios vandens šildymo katilo su kombinuotu degikliu ir 2,0 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimas Petrašiūnų elektrinėje

2016-11-29
Numatoma Petrašiūnų elektrinės teritorijoje esančiame atskirai stovinčiame lengvų konstrukcijų buvusios katilinės pastate, įrengti naują arba buvusį eksploatacijoje 20 MW galios dujinį vandens šildymo katilą su kombinuotu degikliu ir 2 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu, taip pat įrengiant technologinius procesų kontrolės matavimo prietaisus ir automatikos įrenginius, elektros įrenginius, su pagrindinių katilinės įrenginių valdymu iš Petrašiūnų elektrinės biokuro katilinės valdymo pulto, o taip pat duomenų iš katilinės surinkimą, kaupimą, apdorojimą, atvaizdavimą SCADA sistemoje ir duomenų perdavimą nuotoliniu būdu.
Plačiau

Ratinio ekskavatoriaus-krautuvo CASE 580ST (C116L) draudimo paslaugos pirkimas

2016-11-23
Perkama ratinio ekskavatoriaus-krautuvo CASE 580ST (C116L) draudimo paslauga.
Plačiau

Šilumvežio kapitalinio remonto paslaugos pirkimas

2016-11-15
Perkama Petrašiūnų elektrinės šilumvežio TGM-23B kapitalinio remonto paslauga.
Plačiau

Elektros įrenginių prijungimo projektavimo paslauga

2016-11-10
Perkamos AB „Kauno energija“ objektų prijungimo prie AB ESO skirstomųjų tinklų projektavimo paslaugos.
Plačiau

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo ŠK 2Ž-29 iki 2Ž-33A, Prancūzų g., Kaunas

2016-10-25
Perkami šilumos tiekimo tinklų rekonstravimui nuo ŠK 2Ž-29 iki ŠK 2Ž-33A, Prancūzų g., Kaunas techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir rekonstravimo (žemės kasimo, statybos, vamzdynų montavimo, dangų atstatymo) darbai.
Plačiau

Dujinių 15 MW galios VŠK su 1,5 MW galios dūmų kondensaciniais ekonomaizeriais įrengimas Pergalės katilinėje

2016-10-21
Numatoma vietoje susidėvėjusių ir demontuojamų dujomis ir mazutu kūrenamų 4 (keturių) garo katilų DKVR 20/13-250, įrengti 4 (keturis) naujus 14,7–14,9 MW galios dujinius/dyzelinius vandens šildymo katilus su 4 (keturiais) kondensaciniais dūmų ekonomaizeriais ir termofikacinio vandens siurbline.
Plačiau

Ratinio frontalinio krautuvo pirkimas

2016-10-18
Perkamas ratinis frontalinis krautuvas, skirtas krauti medienos biokurą.
Plačiau

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo ŠK 1T-26A iki ŠK 1T-34, P. Lukšio g., Kaunas

2016-09-26
Perkami projekto „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo ŠK 1T-26A iki ŠK 1T-34, P. Lukšio g. Kaunas“ techninio darbo projekto parengimo, rekonstravimo (žemės kasimo, statybos, vamzdynų montavimo, dangų atstatymo) darbai ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
Plačiau

Draudimo paslaugų pirkimas

2016-09-22
Perkamos draudimo paslaugos.
Plačiau

Automobilių remonto paslaugų pirkimas

2016-09-08
Perkančioji organizacija perka automobilių remonto paslaugas, panaudojant tam naujas originalias detales, dalis bei medžiagas.
Plačiau

Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos šilumos gamybos įrenginių įrengimas

2016-09-06
Vaišvydavos pagrindinėje mokykloje, esančioje Vaišvydo g. 28, Kaune, vietoje 2 (dviejų) susidėvėjusių ir demontuojamų anglimi kūrenamų katilų „Kalvis“ tiekėjas turės įrengti 2 (du) naujus kietojo biokuro (medienos/durpių/šiaudų granulių) vandens šildymo katilus, kurių galia būtų 100 kW ir 150 kW kartu su visa komplektuojančia įranga bei įrengimais.
Plačiau

Kauno m. integruoto tinklo magistralės 1T modernizavimas

2016-08-26
Numatoma pirkti projekto „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo šilumos kameros 1T-11 prie pastato V. Krėvės pr. 77 iki šilumos kameros 1T-26 prie pastato V. Landsbergio-Žemkalnio g. 3, Kaunas“ (I dalis) ir projekto „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo ŠK 1T-8A prie pastato V. Krėvės pr. 84, Kaunas iki ŠK 1T-8-3“ (II dalis) techninių darbo projektų parengimo, projektų vykdymo priežiūros ir rekonstravimo (žemės kasimo, statybos, vamzdynų montavimo, dangų atstatymo) darbus.
Plačiau

Vadovų civilinės atsakomybės draudimo paslaugų pirkimas

2016-08-24
Numatoma pirkti perkančiosios organizacijos ir susijusių įmonių vadovų civilinės atsakomybės draudimą.
Plačiau

Kauno m. integruoto tinklo magistralės 4T modernizavimas

2016-07-18
Numatoma pirkti Kauno m. integruoto tinklo magistralės 4T modernizavimo darbus.
Plačiau

Azoto, deguonies ir acetileno dujų pirkimas

2016-06-29
Numatoma pirkti azoto, deguonies ir suskystintas acetileno dujas.
Plačiau

Kauno m. integruoto tinklo rekonstravimas Eigulių mikrorajone

2016-06-21
Numatoma pirkti šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir rekonstravimo (žemės kasimo, statybos, vamzdynų montavimo, dangų atstatymo) darbus.
Plačiau

Microsoft programinės įrangos licencijų nuomos pirkimas

2016-06-20
Perkama Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų prenumerata.
Plačiau

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo ŠK 3Ž-19 prie pastato Savanorių pr. 196 iki taško „A“ prie pastato Savanorių pr. 178A, Kaunas

2016-06-03
Perkami šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 3Ž-19 prie pastato Savanorių pr. 196 iki taško „A“ prie pastato Savanorių pr. 178A, Kaunas projektavimo (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros atlikimo) ir rekonstravimo (žemės kasimo, statybos, vamzdynų montavimo, dangų atstatymo) darbai.
Plačiau

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo taško „A“ prie pastato Savanorių pr. 178A iki ŠK 3Ž-31 prie pastato Savanorių pr. 72, Kaunas

2016-06-03
Perkami šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ prie pastato Savanorių pr. 178A iki ŠK 3Ž-31 prie pastato Savanorių pr. 72, Kaunas projektavimo (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros atlikimo) ir rekonstravimo (žemės kasimo, statybos, vamzdynų montavimo, dangų atstatymo) darbai.
Plačiau

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 2P-11 ir ŠK 2P-16 R. Kalantos g. 119, Kaunas

2016-06-03
Perkami šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 2P-11 ir ŠK 2P-16 R. Kalantos g. 119, Kaunas techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros atlikimo ir rekonstravimo (žemės kasimo, statybos, vamzdynų montavimo, dangų atstatymo) darbai.
Plačiau

Projekto dalies „Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo“ parengimo paslaugos pirkimas

2016-05-31
Perkama projekto dalies „Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo“ parengimo paslauga statinių grupėms: inžinieriniai tinklai, šilumos tiekimo tinklai.
Plačiau

Naujas neeksploatuoto ratinio-ekskavatorinio krautuvo pirkimas

2016-05-24
Perkamas naujas neeksploatuotas ratinis-ekskavatorinis krautuvas įvairiems kasimo ir grunto lyginimo darbams.
Plačiau

Įmokų grynaisiais / negrynaisiais pinigais surinkimo ir duomenų administravimo paslaugos pirkimas

2016-05-19
Perkančioji organizacija numato pirkti įmokų grynaisiais / negrynaisiais pinigais surinkimo ir administravimo paslaugą (toliau – Paslauga).
Plačiau

Šilumos apskaitos prietaisų pirkimas

2016-04-29
Perkami 331 (trys šimtai trisdešimt vienas) šilumos apskaitos prietaisai, 331 (trys šimtai trisdešimt vienas) nuotolinio rodmenų nuskaitymo ir perdavimo GPRS ryšiu įrenginiai DPS-01 bei 1 (vienas) optinis bevielis duomenų nuskaitymo adapteris.
Plačiau

Riebokšlinių kompensatorių keitimo silfoniniais darbų pirkimas

2016-04-21
Perkami 117 (vieno šimto septyniolikos) riebokšlinių kompensatorių keitimo silfoniniais darbai.
Plačiau

Automobilių remonto paslaugų pirkimas

2016-03-29
Perkančioji organizacija perka automobilių remonto paslaugas, panaudojant tam naujas originalias detales, dalis bei medžiagas.
Plačiau

Audito paslaugų pirkimas

2016-03-03
Numatoma pirkti 2016 m. AB „Kauno energija“ ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito, reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, audito ir dukterinės įmonės UAB „Kauno energija NT“ finansinių ataskaitų audito paslaugas.
Plačiau

Naujo dujinio 15 MW galios vandens šildymo katilo su 1,5 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu įsigijimo ir sumontavimo Šilko katilinėje pirkimas

2016-02-23
Numatoma pirkti Šilko katilinėje naują dujinį 15 MW galios vandens šildymo katilą su 1,5 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu bei visa komplektuojančia įranga kartu su projektavimo, montavimo, paleidimo – derinimo ir pridavimo darbais.
Plačiau

Biokuro smulkintuvo pirkimas

2016-02-11
Perkamas biokuro smulkintuvas su hidromanipuliatoriumi.
Plačiau

Gamybos ir pramonės paskirties pastato (katilinės) kapitalinio remonto, šilumos įrenginių rekonstravimo V. Kudirkos g. 33, Jurbarke pirkimas

2016-01-27
Numatoma pirkti AB „Kauno energija“ filialo Jurbarko šilumos tinklai gamybos ir pramonės paskirties pastato (katilinės) kapitalinio remonto bei šilumos įrenginių rekonstravimo darbus V. Kudirkos g. 33, Jurbarke, įrengiant 5 MW galios vandens šildymo katilą su biokuro pakura bei pagalbiniais įrenginiais, biokuro sandėlį su biokuro transportavimo įrenginiais bei kitus techniniame projekte numatytus įrenginius.
Plačiau

Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamųjų kelių kapitalinio remonto darbų pirkimas

2016-01-08
Perkami Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamųjų kelių kapitalinio remonto darbai.
Plačiau

Dūmtraukių specialiosios apžiūros paslaugos pirkimas

2015-12-28
Perkama 31 (trisdešimt vieno) dūmtraukio specialios apžiūros paslauga.
Plačiau

Cheminių medžiagų pirkimas

2015-12-17
Perkamos cheminės medžiagos, skirtos kondensacinių ekonomaizerių ir vandens minkštinimo įrenginių eksploatavimui.
Plačiau