Archyvaras (-ė):

Archyvaras (-ė) atlieka šias funkcijas
 • Priima, komplektuoja ir saugo Bendrovės techninius dokumentus;
 • vykdo saugomų dokumentų fizinės būklės priežiūrą ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;
 • tvarko saugomų dokumentų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, rengia informacines paieškos sistemas;
 • nustatyta tvarka išduoda saugomus dokumentus ar jų kopijas Bendrovės darbuotojams bei kitiems suinteresuotiems asmenims;
 • rengia ir suveda į Bendrovės informacinę sistemą archyve saugomų dokumentų metaduomenis;
 • kontroliuoja ar dokumentai, saugomi Bendrovės struktūriniuose padaliniuose, yra laiku perduodami archyvui;
 • priima iš Bendrovės struktūrinių padalinių darbuotojų dokumentus saugojimui archyve pagal Bendrovėje sudarytą dokumentacijos planą;
 • kontroliuoja saugomų dokumentų būklę, esant reikalui juos restauruoja;
 • sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus bei jų tęsinius;
 • atrenka bei nurašo atrinktus naikinti archyve saugomus dokumentus;
 • rengia Bendrovės dokumentacijos planą ir kontroliuoja jo taikymą Bendrovėje;
 • remdamasis užklausomis, atlieka dokumentų paiešką bei išduoda dokumentų archyvinius nuorašus, kopijas ir dokumentus;
 • rengia pažymas apie anksčiau dirbusiųjų darbuotojų darbo stažą pensijai skirti;
 • savalaikiai įgyvendina archyvo skaitmenizavimo projektą;
 • priima iš statybos rangovų šilumos tiekimo tinklų paprastojo remonto techninę dokumentaciją ir išduoda pažymas rangovams apie dokumentacijos pridavimą;
 • organizuoja Bendrovės bibliotekos darbą.
Tikimės, kad kandidatas:
 • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą tiksliųjų mokslų srityje;
 • turi patirties dirbant archyve (darbo patirtis techninės dokumentacijos archyve būtų privalumas);
 • turi gerus darbo įgūdžius MS Office programomis;
 • išmano raštvedybos taisykles;
 • pasižymi atidumu ir kruopštumu.
Įmonė siūlo:
 • Mokymus ir profesinės kvalifikacijos kėlimą;
 • Socialines išmokas asmeninių gyvenimo įvykių atvejais;
 • Galimybę nemokamai naudotis sporto ir saunos kompleksu su kolegomis;
 • Nemokamas paslaugas įmonės sveikatos punkte;
 • Galimybę dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu.
Atlyginimas:

1300-1500 €/mėn. neatskaičius mokesčių.
Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją.
Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis atsižvelgiant į darbo rezultatus.


Papildoma informacija: su atrinktais kandidatais susisieksime.

Aplikuoti