Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti

Inžinierių (-ę)

Pagrindinės užduotys:

Skaičiuoti šilumos poreikį;

užtikrinti savalaikį Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo integruotos sistemos šilumos generavimo plano sudarymą;

bendrauti su nepriklausomų šilumos gamintojų atstovais;

rengti ir pateikti nepriklausomiems šilumos gamintojams ateinančios paros patvirtintas deklaracijas;

pildyti praėjusios paros šilumos tiekimo aktus, balansuojančius šilumos kiekius pagal šaltinius ir derina su nepriklausomais šilumos gamintojais;

atlikti šilumos gamybos šaltinių tiekiamos šilumos analizę;

vesti duomenis į bendrovės geografinę informacinę sistemą;

atlikti šilumos tiekimo analizę, teikti veiklos optimizavimo pasiūlymus;

kaupti, sisteminti ir apdoroti informaciją iš bendrovės duomenų bazių;

rengti raštus įmonėms, įstaigoms bei gyventojams;

rengti ir atnaujinti šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su nepriklausomais šilumos gamintojais;

rengti su hidrauliniais bandymais susijusią dokumentaciją ir skelbti informaciją;

pildyti šilumos perdavimo tinklų, šildymo sistemų nuosavybės, šildymo sistemos priežiūros ribų, šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktus;

Tikimės, kad Tu:

turi aukštąjį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą (specializacija – techninių arba fizinių mokslų);

turi ne mažesnę, kaip 1 metų darbo energetikos ar pramonės srityje profesinę patirtį;

turi rusų arba anglų kalbos pagrindus;

esi įgudęs „Excel“, „Word“, „Outlook“, „ArcMap“, "AutoCAD" programų vartotojas.


PRIVALUMAI:

veiklos srities išmanymas;

dalykiškumas

atsakingumas

iniciatyvumas

sugebėjimas aiškiai formuoti tikslus ir uždavinius.

Įmonė papildomai suteikia:

mokymus ir galimybę kelti profesinę kvalifikaciją,

papildomas atostogas pagal galiojančią kolektyvinę sutartį,

socialines išmokas asmeninių gyvenimo įvykių atvejais,

nemokamas paslaugas įmonės sveikatos punkte,

galimybę dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu.

Atlyginimas:

nuo 1500 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių;

konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją;

prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis, atsižvelgiant į darbo rezultatus.


Aplikuoti