Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti

Vyresnįjį (-iają) buhalterį (-ę)

Pagrindinės užduotys:

užtikrinti ilgalaikio turto apskaitos, pirminių ilgalaikio turto įsigijimo ir turto judėjimo bendrovėje dokumentų pildymo teisingumo kontrolę;

vesti subsidijų apskaita;

ruošti ilgalaikio turto apyskaitas materialiai atsakingiems darbuotojams;

vesti remontų, jų pirkimo sutarčių, apskaitą, kontroliuoti atsiskaitymo už remontus savalaikiškumą;

vesti paskolų apskaita;

vesti lizingo apskaita;

skaičiuoti suteiktų paslaugų savikainą;

pavaduoti buhalterį tvarkantį atsiskaitymų su tiekėjais apskaitą, jo atostogų metu;

pavaduoti buhalterį tvarkantį investicijų apskaitą, jo atostogų metu;

ruošti ir pateikti ataskaitas Statistikos valdybai apie finansinius bendrovės rodiklius nustatytais terminais;

ruošti ataskaitas pagal darbo profilį;

savalaikiai vykdyti vyriausiojo buhalterio pavedamus darbus, nurodymus ir pavedimus;

tvarkyti savo darbo srities dokumentus Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Tikimės, kad Tu:

turi aukštąjį/aukštąjį universitetinį išsilavinimą finansų, buhalterinės apskaitos srityje;

turi ne mažiau kaip 3 metų patirtį tvarkant buhalterinę apskaitą; 

išmanai buhalterinės apskaitos, darbo sritį reglamentuojančius teisės aktus, moki teisingai juos pritaikyti;

turi anglų ir rusų kalbos pagrindus;

turi kompiuterinio raštingumo įgūdžius – moki naudotis pagrindine programine įranga (MS Word, MS Excel, MS Outlook);

esi susipažinęs su atsiskaitymų apskaita ir mokėjimais, investicijų apskaita, bei atsargų apskaita, jos tvarkymu;

esi atsakingas, kruopštus, sąžiningas, operatyvus, komunikabilus, turi analitinį mąstymą;

turi gerus laiko planavimo bei darbo organizavimo gebėjimus.


PRIVALUMAI:

darbo su Microsoft Dynamics AX programa ir DocLogix patirtis.

Įmonė papildomai suteikia:

mokymus ir galimybę kelti profesinę kvalifikaciją,

papildomas atostogas pagal galiojančią kolektyvinę sutartį,

socialines išmokas asmeninių gyvenimo įvykių atvejais,

nemokamas paslaugas įmonės sveikatos punkte;

galimybę dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu.

Atlyginimas:

1500-1800 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių;

konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją;

prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis, atsižvelgiant į darbo rezultatus.

Aplikuoti