AB „Kauno energija“ skelbia nekilnojamojo turto – boilerinės pastato aukcioną

AB „Kauno energija“ skelbia bendrovei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – boilerinės pastato, kurio bendras plotas 147,02 kv. m, unikalus daikto Nr. 1989-0005-2027, adresas Kumelių g. 12, Kaunas (toliau – Turtas),  pardavimą viešo elektroninio aukciono būdu. 
Turto pradinė pardavimo kaina – 95 000,00 Eur (devyniasdešimt penki tūkstančiai eurų). Dalyvio garantinis įnašas už parduodamą Turtą – 4 750,00 Eur (keturi tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt eurų). Dalyvio registravimo mokestis – 100,00 Eur (vienas šimtas eurų). Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione, pateikdamas dokumentus registruotis į aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio garantinį įnašą ir dalyvio registravimo mokestį. Mokėjimai atliekami į Pardavėjo sąskaitą Nr. LT60 7044 0600 0286 6144, esančią AB SEB banke. 
Elektroninio aukciono dalyvių registracija vykdoma specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt nuo 2021 m. spalio 22 d. 00.00 val. iki 2021 m. spalio 25 d. 23.59 val. 
Aukcionas vykdomas nuo 2021 m. spalio 28 d. 9.00 val. iki 2021 m. spalio 29 d. 13.59 val. specialioje interneto svetainėje, adresu www.evarzytynes.lt.
Dėl parduodamo Turto apžiūros laiko prašome kreiptis iki 2021 m. spalio 25 d. 13.00 val., mob. tel. +370 616 40 827. Turto būklė nustatoma apžiūrint jį vietoje.
Dėl papildomos informacijos kreiptis darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 14.00 val., AB „Kauno energija“, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, V aukštas, Pardavimo skyrius 507 kab., el. p. a,zemaitiene@kaunoenergija.lt arba tel. +370 610 42013.

Pardavimo sąlygos