AB „Kauno energija“ viešo konkurso būdu išnuomoja 1437,65 m² negyvenamąsias patalpas, adresu Raudondvario pl. 86A, Kaunas.

AB „Kauno energija“ viešo konkurso būdu išnuomoja 1437,65 m² negyvenamąsias patalpas, adresu Raudondvario pl. 86A, Kaunas. Patalpos nuomojamos administracinei, gamybinei veiklai, archyvo įrengimui, sandėliavimui. Negyvenamųjų patalpų minimalus nuomojamas kiekis – viena patalpa. Pradinė Negyvenamųjų patalpų 1 (vieno) m² nuomos kaina per mėnesį:

  • 3,00 Eur (trys Eur 00 ct) plius pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), jei ketinamų išsinuomoti Negyvenamųjų patalpų plotas ≥ 250 m²;
  • 3,50 Eur (trys Eur 50 ct) plius PVM, jei ketinamų išsinuomoti Negyvenamųjų patalpų plotas nuo 50 m² iki 249 m²;
  • 4,00 Eur (keturi Eur 00 ct) plius PVM, jei ketinamų išsinuomoti Negyvenamųjų patalpų plotas iki 49 m²
  • 2,6 Eur (du Eur 60 ct.) plius PVM – rūsio patalpos.

Juridiniai ir fiziniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti nuomos konkurse, pasiūlymus turi pateikti raštu iki 2022 m. birželio 22 d. 10.00 val. adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 204 kab., konkurso sąlygose nustatyta tvarka. 

Konkurso komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, vyks 2022 m. birželio 22 d. 10.00 val., adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 101 kab. (I-ame aukšte). Konkurse turi teisę dalyvauti tik asmenys, nustatyta konkurso sąlygose tvarka, užregistravę pasiūlymą su dokumentais. Karantino laikotarpiu vokai bus plėšiami stebint tik Konkurso komisijai.       Dėl patalpų apžiūros ir papildomos informacijos kreiptis iki 2022 m. birželio 21 d. darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 14.00 val. tel. 8 610 42013, el. p. a.zemaitienė@kaunoenergija.lt arba adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, V aukštas, Pardavimo skyrius (507 kab.).

Nuomos sąlygos.