Parduodamas UAB „Šilumos ūkio servisas“ akcijų paketas

Parduodama UAB „Šilumos ūkio servisas“ (toliau – Bendrovė) (įmonės kodas 124091041) 62 proc. (154 991 vnt.) paprastųjų vardinių akcijų paketas, kurių 18,95 proc. (47 376 vnt.) nuosavybės teise priklauso AB „Kauno energija“, 28,05 proc. (70 115 vnt.) nuosavybės teise priklauso AB „Klaipėdos energija“ ir 15,00 proc. (37 500 vnt.) nuosavybės teise priklauso AB „Panevėžio energija“ (toliau – Pardavėjai). Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 652 500 (šeši šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai) eurų. Jis padalintas į 250 000 (du šimtus penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių 2,61 (dviejų eurų 61 ct.) eurų nominalios vertės akcijų. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

Pradinė akcijų paketo pardavimo kaina - 816 802,57 Eur (aštuoni šimtai šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai du eurai 57 ct.). Vienos paprastosios vardinės akcijos vertė – 5,27 Eur. Dalyvio garantinis įnašas už parduodamą akcijų paketą - 40 840,13 Eur (keturiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt eurai 13 ct.). Dalyvio registravimo mokestis – 100,00 Eur (vienas šimtas eurų). Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione, pateikdamas dokumentus registruoti į aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio garantinį įnašą ir dalyvio registravimo mokestį. Mokėjimai atliekami į AB “Kauno energija” sąskaitą Nr. LT60 7044 0600 0286 6144, esančią AB SEB banke. Už parduotą akcijų paketą atsiskaitoma pinigus pervedant į Pardavėjų bankų sąskaitas, kiekvienam Pardavėjui sumokant proporcingai jų turimai akcijų daliai. Dalyvio garantinis įnašas įskaitomas į AB „Kauno energija“ gautiną sumą už jos akcijas. Akcijų paketo pirkimo - pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju sudaroma, tik jei įvykdžius imperatyvias Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnio procedūras, nei vienas iš kitų Bendrovės akcininkų neišreiškia pageidavimo nusipirkti akcijų paketo už aukciono laimėtojo pasiūlytą kainą.

Elektroninio aukciono dalyvių registracija vykdoma specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt nuo 2021 m. spalio 26 d. 00.00 val. iki 2021 m. spalio 27 d. 23.59 val. 

Aukcionas vykdomas nuo 2021 m. spalio 29 d. 9.00 val. iki 2021 m. lapkričio 3 d. 13.59 val. specialioje interneto svetainėje, adresu evarzytynes.lt.

Dėl papildomos informacijos kreiptis darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.30 val., AB „Kauno energija“, el. p. a.zemaitiene@kaunoenergija.lt  arba tel. +370 610 42 013.


Akcijų paketo pardavimo sąlygos