Šilumos supirkimas

Spausdinti « Atgal

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Šilumos ūkio ir Energijos išteklių rinkos įstatymų pakeitimus, nuo 2018 m. gegužės 1 d. šilumos aukcionus elektroninėje erdvėje administruoja Energijos išteklių biržos operatorius UAB BALTPOOL. Visa informacija skelbiama čia: https://www.baltpool.eu/lt/silumos-aukcionai/.

 

2014 m. archyvas 

Šilumos supirkimas 2018 m. gegužės mėn.

 

Šilumos gamintojas

Siūlomos patiekti šilumos kaina, ct/kWh

Siūlomos patiekti šilumos kiekis, MWh

Superkamos ir gaminamos šilumos kiekis, MWh

Nupirktos ir pagamintos šilumos kiekis, MWh

Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklas:

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė
Vandens šildymo katilai CALIDUM EMBER 24 MW galios su 6 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, bendra galia 30 MW

1,20

11 160

10 080

12 209,0

UAB „Danpower Baltic Taika elektrinė“

1,334

9 620

9 172

8 738,9

UAB „Foksita“

1,345

15 624

13 536

13 480,0

UAB „Petrašiūnų katilinė“

1,35

12 560

9 770

9 186,4

AB „Kauno energija“ „Inkaro“ katilinė
Vandens šildymo katilai CALIDUM EMBER 16 MW galios su 4 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, bendra galia 20 MW

1,68

9 120

3 961

-

AB „Kauno energija“ „Šilko“ katilinė
Vandens šildymo katilas HHB 9000 9 MW galios Nr. 6  su sauso tipo dūmų ekonomaizeriu, bendra galia 10 MW ir 8 MW vandens šildymo katilas AK8000P10T130 Nr. 5 su bendru abiems katilams 4 MW dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, bendra galia 22 MW

1,69

10 032

-

-

UAB „Ekopartneris“

2,85 *

12 648

-

-

AB „Kauno energija“ „Šilko“ katilinė

-

-

-

317,0

Faktinis šilumos poreikis

43 931,3

Kauno rajono Garliavos centralizuoto šilumos tiekimo tinklas:

UAB „ENG“

3,45

1 104

1 104

957,8

AB „Kauno energija“ Garliavos katilinė

-

-

-

-

Faktinis šilumos poreikis

957,8

Kauno rajono Domeikavos centralizuoto šilumos tiekimo tinklas:

UAB „Ekoresursai“

3,88

500

240

249,0

AB „Kauno energija“ Domeikavos katilinė

-

-

-

-

Faktinis šilumos poreikis

249,0

 

* – šilumos gamintojo pranešime pateikta šilumos kaina yra didesnė negu AB „Kauno energija“ palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, 21 punktas).

 

2018 m. gegužės mėn. Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo integruotos sistemos preliminarus gamybos grafikas