Šilumos ir karšto vandens kainos

Spausdinti « Atgal

Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2020 m. liepos 1 d.

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 2020-15-1 nustatė šias galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2020 m. liepos 1 dienos, be pridėtinės vertės mokesčio:

  1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 2,41 ct/kWh:

1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,81 ct/kWh;

1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,92 ct/kWh;

1.3. papildoma dedamoji – -0,32 ct/kWh.

  1. Šilumos dvinarės kainos:

2.1. už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią:

2.1.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 13,18 Eur/mėn./kW;

2.1.2. kintamoji kainos dalis – 0,92 ct/kWh;

2.1.3. papildoma dedamoji – -0,32 ct/kWh.

2.2. atitinkamai vartotojų grupei:

2.2.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 15,69 Eur/mėn.;

2.2.2. kintamoji kainos dalis – 0,92 ct/kWh;

2.2.3 papildoma dedamoji – -0,32 ct/kWh.

 

Taip pat nustatė karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos

(be PVM)

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

2,74 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

3,72 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

3,77 Eur/m3

 

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

  • Šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį kitiems vartotojams – 2,92 ct/kWhsu 21 proc. PVM.
  • Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos

(su 21 proc. PVM)

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,32 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,50 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,56 Eur/m3

 

 

 

 

 

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

 

1.

ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1.

šilumos (produkto) gamybos savo šaltiniuose vienanarė kaina – 3,04 ct/kWh

1.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,65 ct/kWh

1.1.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,39 ct/kWh

1.2.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina – 1,31 ct/kWh

1.2.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,68 ct/kWh

1.2.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,63 ct/kWh

1.3.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos:

1.3.1.

už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią:

1.3.1.1.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 4,93 Eur/mėn./kW

1.3.1.2.

kintamoji kainos dalis – 0,63 ct/kWh

1.3.2.

atitinkamai vartotojų grupei:

1.3.2.1.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 6,58 Eur/mėn.

1.3.2.2.

kintamoji kainos dalis – 0,63 ct/kWh

2.

ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1.

šilumos perdavimo vienanarė kaina – 1,31 ct/kWh

2.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,02 ct/kWh

2.1.2.

vienanarės kainos kintamoji  dedamoji – 0,29 ct/kWh

2.2.

 šilumos perdavimo dvinarės kainos:

2.2.1.

už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią:

2.2.1.1.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 7,47 Eur/mėn./kW

2.2.1.2.

kintamoji kainos dalis – 0,29 ct/kWh

2.2.2.

atitinkamai vartotojų grupei:

2.2.2.1.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 8,24 Eur/mėn.

2.2.2.2.

kintamoji kainos dalis – 0,29 ct/kWh

3.

MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA (PASIRINKTINAI):

3.1.

už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,11 ct/kWh

3.2.

pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,78 Eur/mėn./kW

3.3.

pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,87 Eur/mėn.

4.

PAPILDOMA DEDAMOJI – -0,32 ct/kWh

4.1.

papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties atitinkamu laikotarpiu – -0,31 ct/kWh

4.2.

papildoma dedamoji dėl VKEKK atlikto neplaninio patikrinimo rezultato įvertinimo – -0,01 ct/kWh

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

 

1.

KITIEMS VARTOTOJAMS:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

1.1.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3

1.1.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 2,36 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

1.2.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3

1.2.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 3,34 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

1.3.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3

1.3.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 3,39 Eur/m3