Šilumos ir karšto vandens kainos

Spausdinti « Atgal

Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2019 m. kovo 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 2019-4-1 nuo 2019 m. kovo 1 d. nustatė šilumos kainas be pridėtinės vertės mokesčio:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 5,01 ct/kWh:

 • vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,81 ct/kWh;
 • vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,49 ct/kWh;
 • papildoma dedamoji – -0,29 ct/kWh.

2. Šilumos dvinarės kainos:

 • pastovioji dalis (šilumos srauto vidutinei galiai) – 13,18 Eur/mėn./kW;
 • pastovioji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 15,69 Eur/mėn.;
 • kintamoji dalis – 3,49 ct/kWh;
 • papildoma dedamoji – -0,29 ct/kWh.

Taip pat AB „Kauno energija“ valdyba nustatė karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

 1. Karšto vandens kainos kitiems vartotojams:
  • Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams – 4,09 Eur/m3;
  • Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams – 4,60 Eur/m3;
  • Jurbarko miesto vartotojams – 5,05 Eur/m3.

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

Šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 6,06 ct/kWh su 21 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS (su 21 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,95 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,57 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

6,11 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

 

1.

ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1.

šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina 3,99 ct/kWh

1.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,65 ct/kWh

1.1.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,34 ct/kWh

1.2.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos:

1.2.1.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina 3,43 ct/kWh

1.2.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,68 ct/kWh

1.2.1.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,75 ct/kWh

1.2.2.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos:

1.2.2.1.

pastovioji dalis (šilumos srauto vidutinei galiai) – 4,93 Eur/mėn./kW

1.2.2.2.

pastovioji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 6,58 Eur/mėn.

1.2.2.3.

kintamoji dalis (1.2.1.2) – 2,75 ct/kWh

2.

ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1.

šilumos perdavimo vienanarė kaina 1,76 ct/kWh

2.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,02 ct/kWh

2.1.2.

vienanarės kainos kintamoji  dedamoji – 0,74 ct/kWh

2.2.

 šilumos perdavimo dvinarės kainos:

2.2.1.

pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 7,47 Eur/mėn./kW

2.2.2.

pastovioji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 8,24 Eur/mėn.

2.2.3.

kintamoji dalis (2.1.2) – 0,74 ct/kWh

3.

MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA (PASIRINKTINAI):

3.1.

už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,11 ct/kWh

3.2.

pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,78 Eur/mėn./kW

3.3.

pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,87 Eur/mėn.

4.

PAPILDOMA DEDAMOJI – -0,29 ct/kWh

4.1.

papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties atitinkamu laikotarpiu – -0,31 ct/kWh

4.2.

papildoma dedamoji dėl VKEKK atlikto neplaninio patikrinimo rezultato įvertinimo – -0,01 ct/kWh

4.3.

papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų rezervinės galios užtikrinimo paslaugai neatitikties atitinkamu laikotarpiu – 0,01 ct/kWh

4.4.

papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų mokestiniams įsipareigojimams neatitikties atitinkamu laikotarpiu – 0,02 ct/kWh

 

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

 

1.

KITIEMS VARTOTOJAMS:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

1.1.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3

1.1.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 3,71 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

1.2.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3

1.2.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 4,22 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

1.3.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3

1.3.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 4,67 Eur/m3