Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Energetinė transformacija – nuo gamtinių dujų prie biokuro

Vienas iš Lietuvos nacionalinės energetikos strategijos tikslų – iki 2050 m. pasiekti, kad šiluma būtų gaminama neišmetant į aplinką CO2. „Kauno energija“ aktyviai prisideda prie šio tikslo: bendrovė diegia mažiau taršias technologijas, taiko prevencinių priemonių.

Siekdama sumažinti iškastinio kuro (gamtinių dujų) naudojimą šilumos gamyboje, 2012 m. „Kauno energija“ ėmė investuoti į biokurą naudojančių šiluminių katilinių statybas. Panaudojusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos aplinkosaugos investicinio fondo parama, į biokuro katilinių statybas per pastaruosius metus „Kauno energija“ investavo daugiau nei 5,38 milijonų eurų. Tai leido šilumos, gaminamos  iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį padidinti nuo 11 iki 90 proc. 

Bendrovės išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekis 2021 m. buvo 22203 tonos.

„Kauno energijos“ energetinė transformacija, pereinat nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo, susilaukė tarptautinio pripažinimo. Pasaulinėje miestų energetikos klimato apdovanojimų ceremonijoje („Global District Energy Climate Awards“) bendrovė pelnė apdovanojimą už Kauno miesto šilumos ūkio modernizavimą, kuris padarė didžiausią poveikį anglies dioksido (CO2) emisijų mažinimui.


Naujai statomiems pastatams, naudojantiems miesto šilumą, suteikiama A++ energijos efektyvumo klasė

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu, naujai statomi pastatai privalo atitikti A++ energinio naudingumo klasę. Tai reiškia, kad didesnę dalį pastato suvartotos energijos turi sudaryti energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Pagal tą patį reglamentą bendrovės tiekiama šiluma pripažįstama pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių. Todėl ja aprūpinami pastatai atitiks A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus.

Savo verslo klientams garantuojame ekologišką šilumos gamybą

Rūpinamės ne tik aplinka, bet ir tuo, kad mūsų klientai būtų motyvuoti naudoti miesto šilumą. Verslo klientams kiekvieną mėnesį su sąskaita pateiksime garantiją (sertifikatą), patvirtinančią, kad mūsų patiekta šilumos energija buvo pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.


Bendrovės papildomos pastangos mažinti CO2 emisiją 

  • Savo gamybos šaltiniuose diegiame biokurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius.
  • Kasmet vidutiniškai rekonstruojame po 8 km įvairių skersmenų šilumos tiekimo tinklų. 
  • Vykdome „žaliuosius“ pirkimus. Tiekėjus renkamės ne tik pagal prekių, paslaugų ar darbų kainą ir kokybę, bet ir pagal daromą mažesnį neigiamą poveikį aplinkai.
  • Pamažu atnaujiname savo automobilių parką: renkamės elektrinius ir hibridinius automobilius.
  • Rūšiuojame atliekas, susidariusias gamyboje bei administracinės veiklos, ir nustatyta tvarka perduodame jas atliekų tvarkytojams.
  • Bendrovė, siekdama oro taršos mažinimo, imasi iniciatyvos informuoti visuomenę apie energijos taupymo priemones.