Socialinė atsakomybė

Būdama socialiai atsakinga, atvira ir skaidria įmone „Kauno energija“ nuolat tobulina savo veiklą bei paslaugų teikimo standartus. Siekdama šią veiklą pristatyti visuomenei, bendrovė kasmet rengia Socialinės atsakomybės ataskaitas, kurios skelbiamos kartu su įmonės konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei finansine ataskaita.

Siekdama, kad nefinansinė atskaitomybė būtų atskleista kuo išsamiau, šias ataskaitas bendrovė rengia pagal Pasaulinės atskaitingumo iniciatyvos GRI (ang. Global Reporting Initiative) standartus. Ataskaitose pateikiama informacija apie su bendrovės veikla susijusius ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius veiksnius.

Informacija polapyje atnaujinta: 2024 02 06