Šilumos paskirstymo metodai

Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, paskaičiuotą  pagal namui taikomą šilumos apskaitos metodą, reglamentuotą teisiniais metodais. Šilumos paskirstymo metodas namui priskiriamas atsižvelgiant į name ir vartotojo bute įrengtus apskaitos prietaisus.

Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodas Nr. 1 Icon Icon

Taikymo sąlygos:

Name:

 • įrengtas įvadinis šilumos prietaisas, matuojantis šilumą viso namo butų / patalpų šildymui (A);
 • įrengtas įvadinis šilumos apskaitos prietaisas, matuojantis šilumą, sunaudotą karšto vandens pašildymui ir palaikymui (cirkuliacijai) (B).

Bute / patalpoje:

 • nėra individualios šilumos apskaitos įrenginio;
 • yra arba nėra įrengtų karšto vandens suvartojimo apskaitos prietaisų.

Name sunaudota šiluma paskirstoma:

 • šiluma sunaudota karšto vandens pašildymui - pagal namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso (B) rodmenis;
 • šiluma sunaudota karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai) - iš namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso (B) rodmenų atimamas šilumos sunaudotos vandens pašildymui kiekis,
 • šiluma butų (patalpų) šildymui - pagal namo įvadinio šilumos prietaiso (A), rodmenis.
Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodas Nr. 1 - 1
Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodas Nr. 1 - 2
Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodas Nr. 1 - 3


*Karšto vandens suvartojimo normatyvas - fiksuota karšto vandens suvartojimo norma 1 kub. m vienam buto gyventojui per parą. Normatyvo dydžiai nustatomi atsižvelgiant į pastato tipą (gyvenamieji namai, bendrabučiai), reglamentuoti teisės aktuose. 

**Cirkuliacijos normatyvas - butui priskiriamas fiksuotas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti, atsižvelgiant į name veikiančią cirkuliacinę sistemą (yra / nėra gyvatukas). Cirkuliacijos normatyvo dydžiai nustatyti teisės aktuose: 10 kWh - rūsinė cirkuliacija, 80 kWh - be gyvatuko, 160 kWh - vienvamzdė karšto vandens sistema, 170 kWh - trivamzdė, 240 kWh - karšto vandens tiekimo stovai įrengti virtuvėje ir vonios patalpoje.


Daugiau apie metodą.

Šilumos, kai butuose / patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai, paskirstymo metodas Nr. 2 Icon Icon

Taikymo sąlygos

Name:

 • įvadinis šilumos prietaisas matuoja visame pastate  suvartotą šilumos kiekį (patalpų šildymui, karšto vandens pašildymui ir palaikymui (cirkuliacijai) ir namo bendrosioms reikmėms);
 • savininkai įstatymų nustatyta tvarka yra pasirinkę apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo;
 • pastate yra butų / patalpų, atjungtų ir (ar) niekada nebuvusių prijungtais prie pastato bendrosios šildymo sistemos.

Bute / patalpoje:

 • įrengtas buitinis šilumos apskaitos prietaisas, matuojantis šilumą patalpų šildymui ir karšto vandens pašildymui.

Name sunaudota šiluma paskirstoma sekančia tvarka:

 • šiluma butų / patalpų  šildymui ir vandens pašildymui paskaičiuojama pagal visų name užfiksuotų buitinių šilumos skaitiklių rodmenis;
 • šiluma sunaudota namo bendrosioms reikmėms paskaičiuojama iš įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenų atėmus šilumos kiekį, užfiksuotą butuose įrengtais buitiniais šilumos skaitikliais.
Šilumos, kai butuose / patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai, paskirstymo metodas Nr. 2 - 1
Šilumos, kai butuose / patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai, paskirstymo metodas Nr. 2 - 2


*Vidutinė buto šildymo norma paskaičiuojama pagal pastato aukštų skaičių, namo statybos metus, einamo mėnesio vidaus patalpų ir lauko temperatūros skirtumą (dienolaipsnius), buto aukštį.
**Karšto vandens suvartojimo normatyvas - fiksuota karšto vandens suvartojimo norma 1 kub. m vienam buto gyventojui per parą.

Daugiau apie metodą.

Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodas Nr. 3 Icon Icon

Taikymo sąlygos

Name:

 • vienas įvadinis šilumos prietaisas, kuris matuoja visame pastate  suvartotą šilumos kiekį patalpų šildymui, karšto vandens pašildymui, karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai);
 • du įvadiniai šilumos apskaitos prietaisai, kurių vienas (A) matuoja pastate suvartotą šilumos kiekį patalpų šildymui, kitas (B) – šilumą karšto vandens pašildymui ir karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai).

Bute / patalpoje:

 • buitiniai šilumos skaitikliai (buto /patalpos šildymui) įrengti daugiau kaip 50 % pastato butų ir (ar) kitų patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos;
 • yra arba nėra įrengtų karšto vandens suvartojimo apskaitos prietaisų.

Name sunaudota šiluma paskirstoma:

Jei name įrengtas vienas įvadinis šilumos apskaitos prietaisas, jo suvartojimo rodmenys paskirstomi:

 • karštam vandeniui pašildyti ir karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai);
 • patalpų šildymui,
 • namo bendrosioms reikmėms.

Jei name įrengti atskiri įvadiniai apskaitos prietaisai, šiluma sunaudota vandens pašildymui ir karšto vandens temperatūros palaikymui paskaičiuojama pagal namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso (B) rodmenis.

Šiluma buto / patalpos šildymui ir pastato bendrosioms reikmėms - pagal namo įvadinio šilumos prietaiso (A) rodmenis.

Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodas Nr. 3 - 1
Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodas Nr. 3 - 2
Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodas Nr. 3 - 3*Vidutinė buto šildymo norma paskaičiuojama pagal pastato aukštų skaičių, namo statybos metus, einamo mėnesio vidaus patalpų ir lauko temperatūros skirtumą (dienolaipsnius), buto aukštį.

**Karšto vandens suvartojimo normatyvas - fiksuota karšto vandens suvartojimo norma 1 kub. m vienam buto gyventojui per parą.

***Pastato vidutinė cirkuliacinės sistemos galia - tai vidutinis šilumos kiekio poreikis, suvartotas pastato karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) per valandą. Pastato vidutinė cirkuliacinės sistemos galia paskaičiuojama pagal ne mažiau nei 3 ne šildymo sezono mėnesių šilumos kiekio karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) suvartojimo vidurkį.

****Vidutinės pastato šilumos sąnaudos paskaičiuojamos butų / patalpų, deklaravusių suvartojimą,  šilumos kiekį dalinant iš tų butų ploto arba tūrio.

*****Minimalus tolygaus šildymo sąlygos koeficientas parodo kiek procentų nuo pastato vidutinio šilumos suvartojimo 1 kv. m turi būti suvartojama šilumos 1 kv. m buto naudingo ploto šildyti. Minimalaus tolygaus šildymo sąlygos koeficientas 0,4, tai yra - 1 kv. m buto naudingo ploto šildyti turi būti sunaudota ne mažiau nei 40 proc. vidutinio šilumos suvartojimo tenkančio namo 1 kv. m šildyti.


Daugiau apie metodą.

Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodas Nr. 4 Icon Icon

Taikymo sąlygos

Name:

 • vienas įvadinis šilumos prietaisas,  kuris matuoja visame pastate  suvartotą šilumos kiekį patalpų šildymui, karšto vandens pašildymui ir palaikymui (cirkuliacijai).

Bute / patalpoje:

 • nėra individualios šilumos apskaitos įrenginio;
 • yra arba nėra įrengtų karšto vandens suvartojimo apskaitos prietaisų.

Name sunaudota šiluma paskirstoma:

 1. Šilumai, sunaudotai karšto vandens pašildymui.
 2. Šilumai sunaudotai karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai).
 3. Šilumai patalpų šildymui.
Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodas Nr. 4 - 1
Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodas Nr. 4 - 2
Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodas Nr. 4 - 3


*Vidutinė buto šildymo norma paskaičiuojama pagal pastato aukštų skaičių, namo statybos metus, einamo mėnesio vidaus patalpų ir lauko temperatūros skirtumą (dienolaipsnius), buto aukštį.
**Karšto vandens suvartojimo normatyvas - fiksuota karšto vandens suvartojimo norma 1 kub. m vienam buto gyventojui per parą.
***Pastato vidutinė cirkuliacinės sistemos galia - tai vidutinis šilumos kiekio poreikis, suvartotas pastato karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) per valandą. Pastato vidutinė cirkuliacinės sistemos galia paskaičiuojama pagal ne mažiau nei  3 ne šildymo sezono mėnesių šilumos kiekio karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) suvartojimo vidurkį

Daugiau apie metodą.

Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms paskirstymo metodas Nr. 5 Icon Icon

Taikymo sąlygos

Name:

 • yra butų / patalpų, atjungtų ar niekada nebuvusių prijungtais prie pastato bendrosios šildymo sistemos;
 • yra butų / patalpų, turinčių atskirus šilumos įvadus, kurių šilumos skaitikliai įrengti prieš pastato įvadinį šilumos apskaitos prietaisą.

Bute / patalpoje:

 • buitiniai šilumos skaitikliai įrengti mažiau kaip 50 proc. pastato butų / patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos;
 • karštas vanduo butams netiekiamas.

Name sunaudota šiluma paskirstoma:

Iš pagrindinio įvadinio šilumos apskaitos prietaiso parodyto šilumos kiekio:

 1. Atskiriama dalis šilumos kiekio namo bendrosioms reikmėms (18 proc. - jei namo  bendrojo naudojimo patalpose įrengti šildymo prietaisai; 10 proc. - jei bendrojo naudojimo patalpose šildymo prietaisai teisėtai neįrengti ar teisėtai demontuoti).
 2. Likusi šiluma paskirstoma butų, kurių šilumos suvartojimas apskaitomas šio įvadinio skaitiklio, patalpų šildymui.

Atskiro įvadinio šilumos apskaitos prietaiso parodytas šilumos kiekis paskirstomas patalpoms, turinčioms atskirus šilumos įvadus, kurių šilumos skaitikliai įrengti prieš pastato įvadinį šilumos apskaitos prietaisą.

Vasaros sezono metu šiluma apskaičiuojama

Sąskaita neteikiama

Žiemos sezono metu šiluma apskaičiuojama

1. Butams / patalpoms, kurie prijungti prie pagrindinio įvadinio apskaitos prietaiso.

Šiluma namo bendrosioms reikmėms priskiriama:

 • pagal butų / patalpų naudingąjį plotą.

Šiluma patalpų šildymui paskirstoma:

 • pagal buto / patalpos naudingą plotą arba tūrį (kai namo patalpų aukštis nevienodas);
 • pagal buitinio šilumos skaitiklio rodmenis.

2. Butams / patalpoms, turintiems atskirus šilumos įvadus, kurių šilumos skaitikliai įrengti prieš pastato įvadinį šilumos apskaitos prietaisą.

Šiluma namo bendrosioms reikmėms priskiriama:

 • pagal buto / patalpos naudingąjį plotą;

Šiluma patalpų šildymui priskiriama:

 • pagal buto / patalpų įvadinio skaitiklio rodmenis (jei yra daugiau patalpų, rodmenys paskirstomi pagal naudingą patalpų plotą arba tūrį).

3. Butams / patalpoms, kurie atjungti ar niekada nebuvo prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos.

Šiluma namo bendrosioms reikmėms priskiriama:

 • pagal jų naudingąjį plotą.

Daugiau apie metodą.

Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6 Icon Icon

Taikymo sąlygos

Name:

 • įvadinis šilumos prietaisas, kuris matuoja visame pastate  suvartotą šilumos kiekį patalpų šildymui, karšto vandens pašildymui ir palaikymui (cirkuliacijai);
 • arba įrengti du įvadiniai apskaitos prietaisai: įvadinis šilumos prietaisas (A), matuojantis šilumą viso namo butų patalpų šildymui, įvadinis šilumos apskaitos prietaisas (B), matuojantis šilumą, sunaudotą karšto vandens pašildymui ir palaikymui (cirkuliacijai).

Bute / patalpoje:

 • įrengti šilumos dalikliai (daugiau nei 50 proc. namo butų);
 • yra arba nėra įrengti karšto vandens suvartojimo apskaitos prietaisai.


Name sunaudota šiluma paskirstoma:

Jei name yra vienas įvadinis apskaitos prietaisas:

 1. Vandens pašildymui ir karšto vandens temperatūros palaikymui.
 2. Namo bendrosioms reikmėms (18 proc. - jei namo  bendrojo naudojimo patalpose įrengti šildymo prietaisai; 10 proc. - jei bendrojo naudojimo patalpose šildymo prietaisai teisėtai neįrengti ar teisėtai demontuoti) ir pastato šilumai, kuri išsiskiria nuo butuose / patalpose  įrengtų šildymo sistemos vamzdynų (15 proc. šilumos dalies).
 3. Patalpų šildymui butams, kurie neturi daliklių.
 4. Patalpų šildymui butams, turintiems daliklius pagal daliklių parodymus.

Jei name yra du įvadiniai apskaitos prietaisai:

Šiluma suvartota pagal įvadinį apskaitos prietaisą (B) paskirstoma šilumai karštam vandeniui paruošti, po to temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai).

Pagal įvadinį apskaitos prietaisą (A) šiluma paskirstoma:

 1. Namo bendrosioms reikmėms (18 proc. - jei namo  bendrojo naudojimo patalpose įrengti šildymo prietaisai; 10 proc. - jei bendrojo naudojimo patalpose šildymo prietaisai teisėtai neįrengti ar teisėtai demontuoti) ir pastato šilumos kiekiui, kuris išsiskiria nuo butuose / patalpose  įrengtų šildymo sistemos vamzdynų (15 proc. šilumos dalies);
 2. Butams / patalpoms,  kurie neturi daliklių;
 3. Butams / patalpoms,  turintiems daliklius pagal daliklių parodymus.

 Vasaros sezono metu šiluma apskaičiuojama

1. Šiluma karštam vandeniui paruošti paskirstoma:

 • pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis, jei bute / patalpoje įrengti karšto vandens apskaitos prietaisai;
 • pagal karšto vandens suvartotus normatyvus*, jei bute / patalpoje nėra įrengtų karšo vandens apskaitos prietaisų arba gyventojas nedeklaruoja suvartojimo.

2. Šiluma sunaudota karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) paskirstoma:

 • pagal butui /patalpai taikomus cirkuliacijos normatyvus**.

Žiemos sezono metu šiluma apskaičiuojama

1. Šiluma karštam vandeniui paruošti paskirstoma:

 • pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis, jei bute / patalpoje įrengti karšto vandens apskaitos prietaisai;
 • pagal karšto vandens suvartotus normatyvus*, jei bute / patalpoje nėra įrengtų karšo vandens apskaitos prietaisų arba gyventojas nedeklaruoja suvartojimo.

2. Šiluma sunaudota karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) paskirstoma:

 • jei name yra vienas įvadinis apskaitos prietaisas: pastato vidutinę šilumos karšto vandens temperatūrai  palaikyti (cirkuliacijai) galią*** padauginant iš einamojo mėnesio cirkuliacinės sistemos veikimo laiko (val.) ir gautą  šilumos kiekį paskirstant butams / patalpoms proporcingai pagal jiems taikomus cirkuliacijos normatyvus**;
 • jei name yra du įvadiniai apskaitos prietaisai: pagal butams / patalpoms taikomus cirkuliacijos normatyvus**.

3. Šiluma namo bendrosioms reikmėms paskirstoma:

 • pagal butų / patalpų naudingąjį plotą arba tūrį.

4. Šiluma buto / patalpos šildymui, kurie turi daliklius, paskirstoma:

 • šilumos kiekis, išsiskiriantis nuo butuose / patalpose  įrengtų šildymo sistemos vamzdynų, paskirstomas pagal butų / patalpų, turinčių daliklius, naudingą plotą arba tūrį;
 • šilumos kiekis pagal buto daliklių parodymus paskirstomas pagal butui / patalpoms nustatytus daliklių rodmenų vertinimo veiksnių  koeficientus***** ir tolygaus šildymo sąlygą****.

5. Šiluma buto / patalpos šildymui, kurie neturi daliklių, paskirstoma:

 • pagal buto / patalpų naudingą plotą arba tūrį.


*Vidutinė buto šildymo norma paskaičiuojama pagal pastato aukštų skaičių, namo statybos metus, einamo mėnesio vidaus patalpų ir lauko temperatūros skirtumą (dienolaipsnius), buto aukštį.
**Karšto vandens suvartojimo normatyvas - fiksuota karšto vandens suvartojimo norma kub. m vienam buto gyventojui per parą.
***Pastato vidutinė cirkuliacinės sistemos galia - tai vidutinis šilumos kiekio poreikis, suvartotas pastato karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) per valandą. Pastato vidutinė cirkuliacinės sistemos galia paskaičiuojama pagal ne mažiau nei 3 ne šildymo sezono mėnesių šilumos kiekio karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) suvartojimo vidurkį. 
****Vidutinės pastato šilumos sąnaudos paskaičiuojamos butų / patalpų, deklaravusių suvartojimą,  šilumos kiekį dalinant iš tų butų ploto arba tūrio.
*****Minimalus tolygaus šildymo sąlygos koeficientas parodo kiek procentų nuo pastato vidutinio šilumos suvartojimo 1 kv. m turi būti suvartojama šilumos 1 kv. m buto naudingo ploto šildyti. Minimalaus tolygaus šildymo sąlygos koeficientas 0,4, tai yra - 1 kv. m buto naudingo ploto šildyti turi būti sunaudota ne mažiau nei 40 proc. vidutinio šilumos suvartojimo tenkančio namo 1 kv. m šildyti.
******Daliklių rodmenų vertinimo veiksnių  koeficientai apima vertinimo veiksnius šilumos radiatorių atidavimui, šiluminiam temperatūrinių sensorių sujungimui, kambariams su žemesnėmis temperatūromis, kambarių padėčiai pastate. Šie koeficientai nustatomi daliklių pastatymo metu kiekvienam buto / patalpų dalikliui. Informaciją apie daliklių koeficientus „Kauno energija“ gauna iš namo administratorių.

Daugiau apie metodą.

Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodas Nr. 8 Icon Icon

Taikymo sąlygos

Name:

 • vienas įvadinis šilumos prietaisas,  kuris matuoja visame pastate suvartotą šilumos kiekį butų / patalpų šildymui, karšto vandens pašildymui ir palaikymui (cirkuliacijai);
 • įrengti du įvadiniai apskaitos prietaisai: įvadinis šilumos prietaisas (A), matuojantis šilumą viso namo butų patalpų šildymui, įvadinis šilumos apskaitos prietaisas (B), matuojantis šilumą, sunaudotą karšto vandens pašildymui ir palaikymui (cirkuliacijai);
 • name įrengta trivamzdė šildymo sistema: šilumnešis cirkuliuoja ne tik butų / patalpų šildymo prietaisuose, bet ir vonių patalpų sistemos šildytuvuose.

Bute / patalpoje:

 • nėra individualios šilumos apskaitos įrenginio;
 • yra arba nėra įrengtų karšto vandens suvartojimo apskaitos prietaisų.


Name sunaudota šiluma paskirstoma

Jei name yra vienas įvadinis apskaitos prietaisas:

 1. Karšto vandens pašildymui.
 2. Karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai).
 3. Vonios patalpų šildymui.
 4. Patalpų šildymui.

Jei name yra du įvadiniai apskaitos prietaisai:

 1. Šiluma suvartota pagal įvadinį apskaitos prietaisą (B) paskirstoma:
 2. Karšto vandens pašildymui.
 3. Karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai).
 4. Vonios patalpų šildymui.

Šiluma suvartota pagal įvadinį apskaitos prietaisą (A) paskirstoma:

 1. Butų / patalpų šildymui.

Vasaros sezono metu šiluma apskaičiuojama

1. Šiluma karštam vandeniui paruošti paskirstoma:

 • pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis, jei bute / patalpose įrengti karšto vandens apskaitos prietaisai;
 • pagal karšto vandens suvartotus normatyvus*, jei bute / patalpose nėra įrengtų karšo vandens apskaitos prietaisų arba gyventojas nedeklaruoja suvartojimo.

2. Šiluma sunaudota karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai) paskirstoma:

 • pagal butams / patalpoms taikomus cirkuliacijos normatyvus** (šiame metode taikoma 80 kWh). 

3. Šilumos kiekis vonių patalpoms šildyti paskirstomas butams / patalpoms, turintiems vonios šildytuvus: 

 • proporcingai butams / patalpoms taikomus vonių šildytuvų normatyvus*** (taikoma 90 kWh).

Žiemos sezono metu šiluma apskaičiuojama

1. Šiluma karštam vandeniui paruošti paskirstoma:

 • pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis, jei bute / patalpose įrengti karšto vandens apskaitos prietaisai;
 • pagal karšto vandens suvartotus normatyvus*, jei bute / patalpose nėra įrengtų karšo vandens apskaitos prietaisų arba gyventojas nedeklaruoja suvartojimo.

2. Šiluma sunaudota karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai) paskirstoma:

 • pagal butams/patalpoms taikomus cirkuliacijos normatyvus** (šiame metode taikoma 80 kWh).

3. Šilumos kiekis vonių patalpoms šildyti paskaičiuojamas (butams, turintiems vonios šildytuvus):

 • Jei name yra vienas įvadinis apskaitos prietaisas: pastato vidutinę šilumos vonios patalpų sistemos šildymui galią **** padauginant iš einamojo mėnesio vonios šildymo  sistemos veikimo laiko ( val.) ir gautą  šilumos kiekį paskirstant butams proporcingai pagal jiems taikomus vonios šildytuvų  normatyvus (šiame metode taikoma 90 kWh); 
 • Jei name yra du įvadiniai apskaitos prietaisai: šilumos kiekis paskaičiuotas vonios patalpų šildymui paskirstomas  butams proporcingai vonių šildytuvų normatyvams*** (taikoma 90 kWh).

4. Šiluma buto / patalpos šildymui paskirstoma:

 • pagal buto / patalpos naudingą plotą arba tūrį.


*Karšto vandens suvartojimo normatyvas - fiksuota karšto vandens suvartojimo norma kub. m vienam buto gyventojui per parą. Normatyvo dydžiai nustatomi atsižvelgiant į pastato tipą (gyvenamieji namai, bendrabučiai), reglamentuoti teisės aktuose.
**Cirkuliacijos normatyvas - butui priskiriamas fiksuotas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti, atsižvelgiant į name veikiančią cirkuliacinę sistemą (yra / nėra gyvatukas). Cirkuliacijos normatyvo dydžiai nustatyti teisės aktuose: 10 kWh - rūsinė cirkuliacija, 80 kWh - be gyvatuko, 160 kWh - vienvamzdė karšto vandens sistema, 170 kWh - trivamzdė, 240 kWh - karšto vandens tiekimo stovai įrengti virtuvėje ir vonios patalpoje.
***Vonios šildytuvų normatyvai - butui priskiriamas vidutinis šilumos kiekio dydis vonios patalpų šildymui, atsižvelgiant į bute / patalpose veikiančią vonios šildytuvų sistemą.  Normatyvo dydis numatytas 8 metode ir yra 40 kWh plius 50 kWh.
****Pastato vidutinė vonios patalpų sistemos šildymo galia - tai vidutinis šilumos kiekio poreikis pastato vonios patalpų sistemos šildymui per valandą. Pastato vidutinė vonios patalpų sistemos šildymo galia paskaičiuojama pagal ne mažiau nei 3 ne šildymo sezono mėnesių šilumos kiekio vonios patalpų šildymui  suvartojimo vidurkį.

Daugiau apie metodą.

Šilumos paskirstymo, nustątant faktines šilumos sąnaudas 1 kub. m karšto vandens paruošti, metodas Nr. 9 Icon Icon
Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės Icon Icon

Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisykles galite rasti čia.