Paramos teikimas

Paramos teikimas – viena iš AB „Kauno energija“ socialiai atsakingos veiklos sričių. Bendrovė kiekvienais metais pagal galimybes finansinėmis lėšomis remia meno ir mokslo organizacijas, mieste vykstančius renginius, siekdama, kad miesto gyventojai kaip įmanoma geriau atskleistų savo žinias bei gebėjimus, kad mieste ir rajone vykstantys renginiai būtų kuo kokybiškesni ir patrauklesni gyventojams.

Siekdama užtikrinti paramos teikimo skaidrumą ir aiškumą, 2018 m. gruodžio 10 d. AB „Kauno energija“ valdyba patvirtino bendrovės paramos teikimo tvarką, kurioje numatytos sritys ir kriterijai, pagal kuriuos bus skiriama parama.

Įtvirtinti paramos teikimo principai ir kryptys, paramos gavėjams taikomi reikalavimai ir paramos skyrimo kriterijai, taip pat prašymų skirti paramą teikimo bei nagrinėjimo tvarka bei paramos sutarčių ir panaudojimo priežiūros nuostatos.

Dokumentas atitinka Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą bei kitus teisės aktus.