Dovanų politika

Siekiant išvengti galimo interesų konflikto ar galimų nesusipratimų, bendrovėje „Kauno energija“ yra priimta Dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis tvarka. Visos priimamos dovanos yra registruojamos dovanų registravimo žurnale.

Jūsų šypsena ir „AČIŪ“ yra geriausia padėka.