Etikos kodeksas

Etikos kodeksu apibrėžiame bendrovės darbuotojų elgesio principus bei veiklos etikos normas. Kodeksas nurodo, kaip bendrovės darbuotojai turėtų dirbti ir kokiomis vertybėmis vadovautis dirbdami komandoje vieni su kitais, su vartotojais, verslo partneriais ir kitais asmenimis.

Etikos kodekso tikslas ugdyti bendrovės darbuotojų atsakomybę, apsaugoti nuo konfliktinių situacijų ir neetiško elgesio.

Susipažinkite su „Kauno energijos“ etikos kodeksu.