Šilumos kainos

Kainas rodyti
6,91
Pasirinkto laikotarpio šilumos kaina (ct/kWh)

Šilumos kainų palyginimas (ct/kWh)

Slide Icon
10 8 6 4 2 0
8,59 ct/kWh
2012.02
8,28 ct/kWh
2013.02
7,35 ct/kWh
2014.02
6,47 ct/kWh
2015.02
5,50 ct/kWh
2016.02
5,25 ct/kWh
2017.02
5,62 ct/kWh
2018.02
5,49 ct/kWh
2019.02
4,47 ct/kWh
2020.02
3,41 ct/kWh
2021.02
6,57 ct/kWh
2022.02
8,56 ct/kWh
2023.02
6,91 ct/kWh
2024.02

Mėnesio šilumos kainos dedamosios (9 proc. PVM tarifas gyventojams NĖRA TAIKOMAS nuo 2023.10.01 iki 2024.04.30)

Šilumos ir karšto vandens kainos gyventojams 2024 02 Icon Icon

Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2024 m. vasario 1 d.

(gyventojams)

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2024 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 2024-1-1 nustatė šias galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas, įsigaliosiančias nuo 2024 m. vasario 1 dienos, be pridėtinės vertės mokesčio:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 6,91 ct/kWh:

1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,88 ct/kWh;

1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,99 ct/kWh;

1.3. papildoma dedamoji – 0,04 ct/kWh.

2. Šilumos dvinarės kainos dedamosios:

2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 13,72 Eur/kW/mėn.;

2.2. pastovioji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 16,20 Eur/mėn.;

2.3. kintamoji dalis – 4,99 ct/kWh;

2.4. papildoma dedamoji – 0,04 ct/kWh.

 

Gyventojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 7,53 ct/kWh su 9 proc. PVM.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2024 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 2024-1-1 taip pat nustatė karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“), įsigaliosiančias nuo 2024 m. vasario 1 dienos:

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos

(be PVM)

Karšto vandens kainos

(su 9 proc. PVM)

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

6,08 Eur/m3

6,63 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

7,06 Eur/m3

7,70 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

7,34 Eur/m3

8,00 Eur/m3

 

 

ŠILUMOS KAINŲ DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

 

1.

ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1.

šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina – 4,47 ct/kWh

1.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,54 ct/kWh

1.1.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,93 ct/kWh

1.2.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina – 4,63 ct/kWh

1.2.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,63 ct/kWh

1.2.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,00 ct/kWh

1.3.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos dedamosios:

1.3.1.

pastovioji dedamoji (šilumos srauto vidutinei galiai) – 4,60 Eur/kW/mėn.

1.3.2.

pastovioji dedamoji (atitinkamai vartotojų grupei) – 6,14 Eur/mėn.

1.3.3.

kintamoji dalis – 4,00 ct/kWh

2.

ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1.

šilumos perdavimo vienanarė kaina – 2,12 ct/kWh

2.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,13 ct/kWh

2.1.2.

vienanarės kainos kintamoji  dedamoji – 0,99 ct/kWh

2.2.

 šilumos perdavimo dvinarės kainos dedamosios:

2.2.1.

pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 8,24 Eur/kW/mėn.

2.2.2.

pastovioji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 9,09 Eur/mėn.

2.2.3.

kintamoji dalis – 0,99 ct/kWh

3.

MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA:

3.1.

jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,12 ct/kWh

3.2.

jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 0,88 Eur/mėn./kW

3.3.

jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 0,97 Eur/mėn.

4.

PAPILDOMA DEDAMOJI – 0,04 ct/kWh

4.1.

papildoma (pridėtinė) dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijai technologinėms reikmėms įsigyti neatitikties atitinkamu laikotarpiu - 0,04 ct/kWh (nustatyta AB „Kauno energija“ generalinio direktoriaus 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A-30(E)-296; taikymo laikotarpis nuo 2023-08-01 iki 2024-07-31)

 

KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

 

VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

1.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,42 Eur/m3

1.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 5,66 Eur/m3

2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

2.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,42 Eur/m3

2.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 6,64 Eur/m3

3.

Jurbarko miesto vartotojams:

3.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,42 Eur/m3

3.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 6,92 Eur/m3

 

 

Atsisiuntimai

AB „Kauno energija“ termofikacinio vandens papildymo paslaugų kainos ir įkainiai Icon Icon