Viešieji pirkimai

AB „Kauno energija“ vykdo viešuosius pirkimus, kad užtikrintų, jog visos įmonės ar fiziniai asmenys turėtų lygias galimybes parduoti savo prekes, paslaugas ar darbus. Bendrovė vadovaujasi viešųjų pirkimų taisyklėmis ir griežtai jų laikosi.

Pagrindimas dėl pasirinkimo saulės elektrinių įrengimo pirkimus vykdyti ne per CPO Icon Icon

CPO kataloge (https://katalogas.cpo.lt/kategorijos/sauls-elektrins/) siūlomos Saulės elektrinės (DPS) projektavimas, įrangos įsigijimo, rangos darbai, aptarnavimas ir priežiūra neatitinka AB „Kauno energija“ poreikio, nes nėra galimybės pirkti saulės elektrinės projektavimo ir įrengimo darbų kartu su pastatų stogų remonto darbais. 

Pagrindimas dėl pasirinkimo gamtinių dujų pirkimus vykdyti ne per CPO Icon Icon

Pagrindimas dėl pasirinkimo gamtinių dujų pirkimus vykdyti ne per CPO

CPO kataloge (https://katalogas.cpo.lt/kategorijos/natural-gas/) siūlomos gamtinės dujos neatitinka akcinės bendrovės „Kauno energija“  (toliau − Įsigyjančioji organizacija) poreikių, nes šiame kataloge siūloma įsigyti gamtinės dujas kartu su jų  perdavimo ir skirstymo paslauga (toliau – Paslauga), kurią tiekėjai turės įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, o Įsigyjančiajai organizacijai reikalingos tik gamtinės dujos (be Paslaugos), kurios bus naudojamos šilumos gamybai Įsigyjančiosios organizacijos objektuose.Pagrindimas dėl pasirinkimo automobilių pirkimus vykdyti ne per CPO sistemą Icon Icon

Lengvieji automobiliai, nėra perkami per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau - CPO), nes CPO kataloge lengvųjų automobilių techninėje specifikacijoje nėra pasirinkimo galimybės taikyti reikalavimą „Vidutinės kuro sąnaudos pagal WLTP: ne daugiau kaip 5 l/100 km“. Numatytas reikalavimas reikalingas norint ekonomiškai ir racionaliai naudoti Perkančiojo subjekto lėšas kuro sąnaudoms. Taip pat, negalima pasirinkti kėbulo spalvos „Šviesiai pilka (sidabrinė)”, remiantis AB „Kauno energija“ Marketingo ir komunikacijos skyriaus vadovo Tarnybiniu pranešimu Nr. V-33-356, kuriame nustatyta automobilių parko atnaujinimo pirkimus vykdyti pagal nurodytas spalvas. Vadovams skirti automobiliai turi būti – sidabriniai / pilki; 


Pagrindimas dėl pasirinkimo ekspertizės rangovo inžinerinių statinių deklaracijų/pažymų pirkimus vykdyti ne per CPO sistemą Icon Icon

Pagrindimas dėl pasirinkimo ekspertizės rangovo inžinerinių statinių deklaracijų/pažymų pirkimus vykdyti ne per CPO sistemą

Numatoma pirkti ekspertizės rangovo inžinerinių statinių deklaracijų/pažymų apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą/statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių)/patalpos (-ų) paskirties pakeitimų tvirtinimą ne vienam objektui, o šimtui objektų, tačiau tokio pobūdžio ir tokios apimties paslaugų CPO kataloge nėra.

Pagrindimas dėl darbo stočių pirkimo ne per CPO sistemą Icon Icon

Pirkimas nevykdomas per CPO, kadangi darbo stočių parametrai ir specifika yra  konkreti (24/7 užtikrintas veikimas, dvi tinklo plokštės, galimybė prijungti 3 monitorius ir t.t.) ir nefiguruoja CPO kompiuterių pirkimų kataloge.

Pagrindimas dėl pasirinkimo naujų lengvųjų elektra varomų automobilių pirkimus vykdyti ne per CPO Icon Icon

Nauji lengvieji elektra varomi automobiliai, nėra perkami per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau - CPO), nes CPO kataloge Lengvųjų kompaktinės klasės elektromobilių pirkimo specifikacijoje nėra galimybės taikyti reikalavimus dėl durų skaičiaus, sėdimų vietų skaičiaus, taip pat pasirinkti baltos kėbulo spalvos, remiantis AB „Kauno energija“ Marketingo ir komunikacijos skyriaus vadovo Tarnybiniu pranešimu Nr. V-33-356, kuriame nustatyta automobilių parko atnaujinimo pirkimus vykdyti pagal nurodytas spalvas. Elektriniai automobiliai – balti.