Viešieji pirkimai

AB „Kauno energija“ vykdo viešuosius pirkimus, kad užtikrintų, jog visos įmonės ar fiziniai asmenys turėtų lygias galimybes parduoti savo prekes, paslaugas ar darbus. Bendrovė vadovaujasi viešųjų pirkimų taisyklėmis ir griežtai jų laikosi.