Paraiškos projektavimo/prisijungimo sąlygoms

Atliekant mokėjimą, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodyta:

1. objekto adresas, už kurį mokama;

2. pasirinkta ir įrašyta viena iš žemiau nurodytų mokėjimo paskirčių:

P22, Šilumos punkto projektavimo sąlygų išdavimas

P23, Šilumos punkto projekto derinimas

P24, Šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygų išdavimas 

P25, Šilumos tiekimo tinklų projekto derinimas

3. mokėtojas (įmonės pavadinimas ir įmonės kodas/asmens vardas, pavardė ir asmens kodas);

4. mokėtojo el. paštas, į kurį bus siunčiamos sąskaitos faktūros.


Pvz. Gatvės g. 1, miestas, P22, Šilumos punkto projektavimo sąlygų išdavimas, UAB „Įmonė“, v.pavardė@pastas.lt.


Nuo 2022-10-03 šilumos punktų ir šilumos tinklų projektai derinami tik atsiuntus informaciją el. paštu: projektu.derinimas@kaunoenergija.lt. Kontaktinis telefono numeris: +370 698 75112.


Šilumos punktų ir šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygų išdavimo bei projektų derinimo paslaugų įkainiai Icon Icon

„Kauno energijos“ šilumos punktų ir šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygų išdavimo bei projektų derinimo paslaugų įkainiai

Nuo 2022 m. sausio 1 d., AB „Kauno energija“ valdybos sprendimu, bus pradėti taikyti įkainiai bendrovės išduodamoms šilumos punktų ir šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygoms bei derinamiems projektams.

Pagal naujus įkainius bus apmokestintos „Kauno energijos“ tretiesiems asmenims teikiamos paslaugos – bendrovės išduodamos šilumos punktų ir šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygos bei derinami šilumos punktų ir šilumos tiekimo tinklų projektai.


Eil. Nr. Įkainio pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM, Eur Kaina su PVM, Eur
1. P22, Šilumos punkto projektavimo sąlygų išdavimas 1 80,13 96,96
2. P23, Šilumos punkto projekto derinimas 1 61,64 74,58
3. P24, Šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygų išdavimas 1 43,15 52,21
4. P25, Šilumos tiekimo tinklų projekto derinimas 1 61,64 74,58


Pagal nustatytą vidaus tvarką ir remiantis gerąja verslo bei viešojo sektoriaus praktika, aukščiau paminėtos paslaugos „Kauno energijos“ klientams bus pradėtos teikti tik gavus prašymą kartu su apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu (bankinio mokėjimo išrašu). 

Informacija mokėjimui (už kiekvieną paslaugą mokėjimas turi būti atliekamas atskirai):

Gavėjas: AB Kauno energija
Gavėjo kodas: 235014830
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
Atsiskaitomoji sąskaita: LT607044060002866144
Įmokos kodas: Pvz. Gatvės g. 1, Miestas, P22 Šilumos punkto projektavimo sąlygų išdavimas (pasirinkti vieną iš P22, P23, P24, P25 ir įrašyti įkainio pavadinimą), UAB „Įmonė“, v.pavardė@pastas.lt

Dėl paslaugų užsakymo bei kilus papildomiems klausimams kreiptis: info@kaunoenergija.lt, 8 800 11011.