Nepriklausomiems šilumos gamintojams

Vartotojų šilumos poreikiui patenkinti AB „Kauno energija“ teisės aktų nustatyta tvarka perka šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų.

Kaune ir Kauno rajone veikia 11 tokių gamintojų: UAB Kauno termofikacijos elektrinė, UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, UAB „Idex Taika“, UAB „Idex Taika elektrinė“, UAB „Lorizon energy“, UAB „Ekoresursai“, UAB „Aldec General“, UAB „ENG“, UAB „Idex Biruliškių“, UAB „Ekopartneris“ ir UAB „Foksita“.

Pagal galiojančius normatyvinius dokumentus, iš šių gamintojų kiekvieną mėnesį nuperkamas reikiamas šilumos kiekis. Jis nuperkamas elektroniniuose šilumos supirkimo aukcionuose, kuriuos organizuoja energijos išteklių biržos operatorius UAB „Baltpool“.