Konkursai ir aukcionai

AB „Kauno energija“ skelbia nekilnojamojo turto – boilerinės pastato aukcioną

AB „Kauno energija“ skelbia bendrovei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – boilerinės pastato, kurio bendras plotas 147,02 kv. m, unikalus daikto Nr. 1989-0005-2027, adresas Kumelių g. 12, Kaunas (toliau – Turtas),  pardavimą viešo elektroninio aukciono būdu. 

Turto pradinė pardavimo kaina – 95 000,00 Eur (devyniasdešimt penki tūkstančiai eurų). Dalyvio garantinis įnašas už parduodamą Turtą – 4 750,00 Eur (keturi tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt eurų). Dalyvio registravimo mokestis – 100,00 Eur (vienas šimtas eurų). Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione, pateikdamas dokumentus registruotis į aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio garantinį įnašą ir dalyvio registravimo mokestį. Mokėjimai atliekami į Pardavėjo sąskaitą Nr. LT60 7044 0600 0286 6144, esančią AB SEB banke. 

Elektroninio aukciono dalyvių registracija vykdoma specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt nuo 2021 m. spalio 22 d. 00.00 val. iki 2021 m. spalio 25 d. 23.59 val. 

Aukcionas vykdomas nuo 2021 m. spalio 28 d. 9.00 val. iki 2021 m. spalio 29 d. 13.59 val. specialioje interneto svetainėje, adresu www.evarzytynes.lt.

Dėl parduodamo Turto apžiūros laiko prašome kreiptis iki 2021 m. spalio 25 d. 13.00 val., mob. tel. +370 616 40 827. Turto būklė nustatoma apžiūrint jį vietoje.

Dėl papildomos informacijos kreiptis darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 14.00 val., AB „Kauno energija“, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, V aukštas, Pardavimo skyrius 507 kab., el. p. a,zemaitiene@kaunoenergija.lt arba tel. +370 610 42013.


Pardavimo sąlygos


  

  AB „Kauno energija“ išnuomoja 2137,36 m² negyvenamąsias patalpas, esančias Raudondvario pl. 86A

AB „Kauno energija“ viešo konkurso būdu išnuomoja 2137,36 m² negyvenamąsias patalpas, adresu Raudondvario pl. 86A, Kaunas. Patalpos nuomojamos administracinei, gamybinei veiklai, archyvo įrengimui, sandėliavimui. Negyvenamųjų patalpų minimalus nuomojamas kiekis – viena patalpa. Pradinė Negyvenamųjų patalpų 1 (vieno) m² nuomos kaina per mėnesį:

3,00 Eur (trys Eur 00 ct) plius pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), jei ketinamų išsinuomoti Negyvenamųjų patalpų plotas ≥ 250 m²;

3,50 Eur (trys Eur 50 ct) plius PVM, jei ketinamų išsinuomoti Negyvenamųjų patalpų plotas nuo 50 m² iki 249 m²;

4,00 Eur (keturi Eur 00 ct) plius PVM, jei ketinamų išsinuomoti Negyvenamųjų patalpų plotas iki 49 m²

2,6 Eur (du Eur 60 ct.) plius PVM – rūsio patalpos.

Juridiniai ir fiziniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti nuomos konkurse, pasiūlymus turi pateikti raštu iki 2021 m. rugsėjo 29 d. 10.00 val. adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 203 kab., konkurso sąlygose nustatyta tvarka. 

Konkurso komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, vyks 2021 m. rugsėjo 29 d. 10.00 val., adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 105 kab. (I-ame aukšte). Konkurse turi teisę dalyvauti tik asmenys, nustatyta konkurso sąlygose tvarka, užregistravę pasiūlymą su dokumentais.

Dėl patalpų apžiūros ir papildomos informacijos kreiptis iki 2021 m. rugsėjo 28 d. darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 14.00 val. tel. 8 610 42013, el. p. a.zemaitienė@kaunoenergija.lt arba adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, V aukštas, Pardavimo skyrius (507 kab.).


Nuomos sąlygos


  


 


 


 AB „Kauno energija“ viešo konkurso būdu išnuomoja 337,49 kv. m negyvenamąsias patalpas

AB „Kauno energija“ viešo konkurso būdu išnuomoja 337,49 kv. m negyvenamąsias patalpas (gamybos ir pramonės, sandėliavimo, komercijos ir kitoms paslaugoms teikti), adresu Universiteto g. 1, Akademija, Kauno r. sav. Pradinė negyvenamųjų patalpų 1 (vieno) kv. m nuomos kaina per mėnesį 2,60 Eur (du euras 60 ct) be PVM. Nuomos terminas – 3 (treji) metai. 

Juridiniai ir fiziniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti nuomos konkurse, pasiūlymus turi pateikti raštu iki 2021 m. rugsėjo 28 d.  10.00 val. adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 203 kab., konkurso sąlygose nustatyta tvarka. 

Konkurso komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, vyks 2021 m. rugsėjo 28 d. 10.00 val., adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 102 kab. (I-ame aukšte). Konkurse turi teisę dalyvauti tik asmenys, nustatyta konkurso sąlygose tvarka, užregistravę pasiūlymą su dokumentais. Karantino laikotarpiu vokai bus plėšiami stebint tik konkurso komisijai.

Dėl konkurso sąlygų ar papildomos informacijos prašome kreiptis iki 2021 m. rugsėjo 27 d. darbo dienomis, pirmadieniais – penktadieniais nuo 9.00 val. iki 14.00 val., tel. (8 37) 30 59 60, mob. 8 610 42 013, el. p. a.zemaitiene@kaunoenergija.lt arba adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, Pardavimo skyrius. Dėl negyvenamųjų patalpų apžiūros kreiptis tel. 8 614 14 470.


Nuomos sąlygos