Kuro struktūra

2020 metais pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra:


Kuro rūšis
Dalis, proc.

Iškastinis kuras

6,97%

Atsinaujinantys energijos ištekliai

75,73%
Kitas kuras (atliekos)
17,30%
Viso:
100,00%


2019 metais pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra:


Kuro rūšis
Dalis, proc.
Iškastinis kuras
9,44 %
Atsinaujinantys energijos ištekliai
90,56 %
Kitas kuras
0,00 %
Viso:
100,00 %