Principinės – technologinės schemos

Šilumos punkto projektavimui rekomenduojama taikyti šias AB „Kauno energija“ patvirtintas tipines principines – technologines schemas.