Homepage slider image

%
Tiek per 2012–2021 m. atpigo miesto šiluma.
Slide Icon
8,49
2012
7,82
2013
6,69
2014
5,4
2015
5,02
2016
4,83
2017
4,99
2018
4,57
2019
3,55
2020
3,63
2021
Kainos mažėjimą lėmė mažėjanti kuro kaina bei pigesnė šilumos gamyba nuosavuose šilumos gamybos įrenginiuose. Investuojant į šilumos gamybos įrenginius bei perdavimo tinklus, buvo padidintas jų efektyvumas ir sukurtos prielaidos kainai mažėti.
Grafike parodyta, kaip kito šilumos kaina nuo 2012 metų (ct/kWh).
Arrow icon Close icon
Nuo metų pradžios sumažinti CO2 išmetimai į aplinką (t), panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

Prisidėdama prie klimato kaitos švelninimo „Kauno energija“ reikšmingai sumažino iškastinio kuro naudojimą šilumai gaminti. Dabar apie  90 proc. šilumos bendrovė pagamina iš atsinaujinančių energijos išteklių – biokuro. Atitinkamai sumažintas ir CO2 bei kitų Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimas į aplinką.

2012 metais „Kauno energija“ pradėjo investuoti į šilumos gamybą iš atsinaujinančio biokuro. Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje (Kaune, Kauno r. ir Jurbarke) buvo pastatyti 12 atsinaujinantį biokurą naudojančių įrenginių. Taip pat, Kaune į šilumą iš biokuro gaminančius įrenginius investavo ir keli nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG). Bendra naujų įrenginių galia leido maždaug 90 proc. užtikrinti vartotojų šilumos poreikį. Pastačiusi naujus biokurą naudojančius įrenginius, „Kauno energija“ nuo 2013 iki 2021 metų CO2 emisiją iš savo gamybos šaltinių sumažino 1950732,0  tonomis.


Arrow icon Close icon