Iki 2019.02.28
su vartotojais pasidalinta:

Šiuo metu Kauno integruotame tinkle šilumai gaminti naudojamas kuras

Biokuras:

Dujos:

energetikos-abc
SPIS logo

Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2019 m. balandžio 1 d. mažėja net 22,55 proc.

2019-03-22
Vykdydama Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo bei Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikų nuostatas, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2019 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 2019-5-1 nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2019 m. balandžio 1 dienos.
Plačiau

Mokėjimų už šildymą Kaune 2019 m. vasario mėnesį skirtumai

2019-03-19
Mokėjimai už šildymą skiriasi dėl nevienodo pastatuose suvartotos šilumos kiekio. Šis, savo ruožtu, skiriasi dėl pastato būklės ir dėl patalpose norimos palaikyti oro temperatūros.
Plačiau

AB „Kauno energija“ išnuomoja patalpas viešojo maitinimo paslaugoms teikti

2019-03-13
AB „Kauno energija“ išnuomoja patalpas, esančias Kaune, Raudondvario pl. 86A, viešojo maitinimo paslaugoms teikti.
Plačiau