Šilumos kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2019 m. vasario 1 d.

2019-01-23
Vykdydama Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) bei Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikų nuostatas, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2019 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 2019-1-1 nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2019 m. vasario 1 dienos.
Plačiau

„Kauno energijos“ tiekiama šiluma leis atsisakyti papildomų investicijų į alternatyvius šilumos šaltinius

2019-01-16
Nuo 2019 m. vasario 1 d. naujai statomų ir projektuojamų A++ energinio naudingumo klasės pastatų statytojams nebereikės papildomai investuoti į alternatyvius šilumos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių įrenginius.
Plačiau

Sąskaitos už 2018 m. gruodį šildymui suvartotą šilumą – mažesnės, nei prognozuota

2019-01-09
Mažesnė šilumos kaina Kaune iš dalies kompensavo padidėjusį šilumos suvartojimą ir sąskaitos nepadidėjo tiek, kiek prognozuota.
Plačiau