Korupcijos prevencija

„Kauno energijos“ bei jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politikos tikslas – nustatyti pagrindinius bendrovės ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires.

Pastebėjote bendrovės darbuotojus netinkamai atliekant savo darbines pareigas ar jomis piktnaudžiaujant? Praneškite užpildydami Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiunčiant ją elektroniniu paštu pasitikejimo.linija@kaunoenergija.lt.

 „Kauno energija“ garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina duomenų anonimiškumą. Pranešdami apie galimą pažeidimą ar veiksmą, nurodykite kuo tikslesnę jo vietą, laiką, turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė) bei trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį.
Tai nėra privaloma, bet būtumėme dėkingi, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti, prireikus patikslinti informaciją.