Korupcijos prevencija

„Kauno energijos“ bei jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politikos tikslas – nustatyti pagrindinius bendrovės ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires.

Bendrovė yra įsipareigojusi laikytis aukščiausių verslo etikos normų bei pasisako už laisvą ir sąžiningą prekybą, siekiant atviros konkurencijos ir etiškų sąlygų, laikantis Lietuvos Respublikos  teisės aktų.

Bendrovė laikosi ir vadovaujasi Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 m. korupcijos prevencijos veiksmų plano.

Korupcijos prevencijos įsipareigojimai apima šias sritis:

 • Teisės aktų nuostatų bei elgesio normų laikymasis
 • Informacijos atskleidimas, skaidri apskaita
 • Prekybos poveikiu ir kyšininkavimo draudimas
 • Interesų konfliktas
 • Nepotizmas ir kronizmas
 • Dovanos ir svetingumas
 • Paramos teikimas
 • Pirkimai ir pardavimai
 • Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (pareigomis)
 • Darbuotojų atranka / vertinimas
 • Konfidencialumas

Pastebėjote bendrovės darbuotojus netinkamai atliekant savo darbines pareigas ar jomis piktnaudžiaujant? Praneškite užpildydami Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiunčiant ją elektroniniu paštu prevencija@kaunoenergija.lt  

„Kauno energija“ garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina duomenų anonimiškumą. Pranešdami apie galimą pažeidimą ar veiksmą, nurodykite kuo tikslesnę jo vietą, laiką, turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė) bei trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Tai nėra privaloma, bet būtumėme dėkingi, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti, prireikus patikslinti informaciją.