Temperatūriniai grafikai

Kauno miesto integruotas šilumos tiekimo tinklas suskirstytas į devynias temperatūrines zonas.

Informacija, kaip naudotis vartotojų šildymo sezono temperatūriniu grafiku:

1. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemose šaltiniams sudaryti temperatūriniai grafikai nurodo, kaip keisis šilumnešio temperatūra, priklausomai nuo lauko temperatūros.

2. Kauno šilumos tinklų departamento dispečeris, užduodamas šilumnešio temperatūrą, atsižvelgia į šiuos faktorius:

  • praėjusios paros lauko temperatūros vidurkį;
  • realią dienos temperatūrą;
  • ateinančios paros lauko temperatūros prognozę;
  • laiką, per kurį šilumnešis pasiekia vartotoją;
  • leidžiamus nukrypimus;
  • maksimalų šilumos vartotojų poreikių tenkinimą.

3. Vartotojams šilumos tiekimo temperatūriniai grafikai sudaromi vadovaujantis rajoniniu principu, įvertinant šilumos nuostolius pagal charakteringas miesto zonas.

4. Jūsų grafikas yra sudarytas pagal charakteringo, konkretaus šio rajono vartotojo duomenis. Jis atspindi teorinę tiekiamo šilumnešio temperatūros priklausomybę nuo lauko temperatūros. Todėl faktinė tiekiamo šilumnešio temperatūra gali skirtis nuo teorinės.

5. Įvertinant tai, kas išdėstyta aukščiau, tiesiogiai vadovautis temperatūriniu grafiku, leidžiamų paklaidų ribose, galima tik esant šioms sąlygoms:

  • lauko temperatūra nusistovėjusi 48 valandas;
  • nenumatomos lauko temperatūros permainos;
  • nusistovėjęs šilumos tiekimo režimas.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Informacija polapyje atnaujinta: 2023 12 11

Šilumos tiekimo tinklas Icon Icon