Taršos prevencija

Svarbiausia energetikos problema yra atmosferos teršimas. Didžiausias atmosferos taršos šaltinis – organinio kuro deginimas.

Pagrindiniai principai, kurių laikomės siekiant sumažinti teršalų emisiją šilumos gamybos šaltiniuose, yra mažiau taršių kuro rūšių naudojimas, turimų technologinių įrenginių panaudojimas bei jų tobulinimas. Taip pat – šilumos nuostolių mažinimas šilumos perdavimo grandinėje.

„Kauno energija“ šilumos gamybos šaltiniuose naudoja gamtines dujas, biodujas, durpes ir kietą biokurą. 2014-2015 metais Petrašiūnų elektrinė, „Šilko“ katilinė ir „Inkaro“ katilinė pritaikytos dirbti kietu biokuru, taip mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą.

Siekiant sumažinti į aplinką išmetamų teršalų kiekį bei padidinti šilumos gamybos šaltinių darbo efektyvumą, nuolat kontroliuojame jų darbo režimus bei į aplinką išmetamų teršalų kiekius. Taip pat optimizuojame tinklų schemas ir darbo režimus, rekonstruojame perdavimo tinklų vamzdynus.

 Informacija polapyje atnaujinta: 2023 12 20