Išmetamas CO2 kiekis

Bendras CO2 kiekis, išmestas iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir bendrovės gamybos šaltinių, deginant iškastinį kurą.


Metai
CO2 kiekis, t
Pastabos
2021134906
Netipiškai šalti žiemos mėnesiai, kas padidino gamtinių dujų suvartojimą
2020
93908
Mieste pradėjo veikti Kauno kogeneracinė jėgainė, kurui naudojanti atliekas
2019
26184
Iki 90% šilumos pagaminta naudojant biokurą