AB „Kauno energija“ termofikacinio vandens papildymo paslaugų kainos ir įkainiai

Termofikacinio vandens papildymo kaina susideda iš kelių dedamųjų, tai sąnaudos patirtos norint paruošti chemiškai valytą vandenį ir termofikacinio vandens pašildymo kaina.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, Eur

(be PVM)

1.

Termofikacinio vandens papildymo kaina

Eur/ m3

5,18

1.1.

Chemiškai valyto vandens paruošimas

Eur/ m3

2,43

1.2.

Termofikacinio vandens pašildymas

Eur/ m3

2,75