Išmetamas CO2 kiekis ir kuro struktūra

Bendras CO2 kiekis, išmestas iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir bendrovės gamybos šaltinių, deginant iškastinį kurą:

Metai CO2 kiekis, t Pastabos
2021 134906 Netipiškai šalti žiemos mėnesiai, kas padidino gamtinių dujų suvartojimą
2020 93908 Mieste pradėjo veikti Kauno kogeneracinė jėgainė, kurui naudojanti atliekas
2019 26184 Iki 90% šilumos pagaminta naudojant biokurą


2021 metais pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra:

Kuro rūšis Dalis, proc.
Iškastinis kuras 10,67 proc.
Atsinaujinantys energijos ištekliai 62,29 proc.
Kitas kuras (atliekos) 27,03 proc.
Viso: 100,00 proc.


2020 metais pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra:

Kuro rūšis Dalis, proc.
Iškastinis kuras 6,97 proc.
Atsinaujinantys energijos ištekliai 75,73 proc.
Kitas kuras (atliekos) 17,30 proc.
Viso: 100,00 proc.

 

2019 metais pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra:

Kuro rūšis Dalis, proc.
Iškastinis kuras 9,44 proc.
Atsinaujinantys energijos ištekliai 90,56 proc.
Kitas kuras 0,00 proc.
Viso: 100,00 proc.