Išmetamas CO2 kiekis ir kuro struktūra

Bendras CO2 kiekis, išmestas iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir bendrovės gamybos šaltinių, deginant iškastinį kurą:

 Metai

CO2 kiekis, t

Pastabos

2020

93908

Pradėjo veikti Kauno kogeneracinė jėgainė, kurui naudojanti atliekas

2019

26184

 

 

2021 metais pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra:

 Kuro rūšis

Dalis, proc.

Iškastinis kuras

10,67 proc.

Atsinaujinantys energijos ištekliai

62,29 proc.

Kitas kuras (atliekos)

27,03 proc.

Viso:

100,00 proc.

 

2020 metais pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra:

 Kuro rūšis

Dalis, proc.

Iškastinis kuras

6,97 proc.

Atsinaujinantys energijos ištekliai

75,73 proc.

Kitas kuras (atliekos)

17,30 proc.

Viso:

100,00 proc.

 

2019 metais pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra:

 Kuro rūšis

Dalis, proc.

Iškastinis kuras

9,44 proc.

Atsinaujinantys energijos ištekliai

90,56 proc.

Kitas kuras

0,00 proc.

Viso:

100,00 proc.