Ar AB „Kauno energija“ gali nuotoliniu būdu nuskaityti daugiabučiame gyvenamajame name butuose ar laiptinėse įrengtus buitinius šilumos apskaitos prietaisus (neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus)?

AB „Kauno energija“ gali pasiūlyti įrengti neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus su nuotoline duomenų nuskaitymo funkcija daugiabučių gyvenamųjų namų butuose ar laiptinėse, kurie priklausytų AB „Kauno energijai“ nuosavybės teise. Prietaisų įrengimas vartotojams, kurie su AB ,,Kauno energija“ turi galiojančias šilumos pirkimo pardavimo sutartis yra nemokamas. Įrengus neatsiskaitomąjį šilumos apskaitos prietaisą butui kas mėnesį taikomas aptarnavimo mokestis – 3,61 Eur be PVM. Į neatsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso aptarnavimą įeina jo priežiūra, remontas ar pakeitimas (esant gedimui), duomenų surinkimas paskutinę ataskaitinio mėnesio dieną, kuriais vadovaujantis vartotojams paskirstomi mokesčiai už šilumą bei savalaikis prietaiso valstybinės metrologinės patikros organizavimas.

Esant palankioms techninėms galimybėms dėl duomenų nuotolinio nuskaitymo pas vartotoją jau įrengtų neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų keitimas nėra būtinas. Tokiu atveju prietaisų savininkas gali neatlygintinai, pagal likutinę prietaisų vertę, juos perduoti AB „Kauno energija“.