Ar galima sudaryti sutartį nuotoliniu būdu?

Pažymime, jog rašytinės sutartys su fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinčiais butus ar kitos paskirties patalpas pastatuose, kuriuose yra daugiau nei du šilumos vartotojai, nėra būtinos, kadangi pagal Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų ir Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašus šilumos pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo šilumos vartotojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos tinklų dienos, kas reiškia, jei įsigyjamas butas / patalpa name, kuris yra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklo, šilumos pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo nuosavybės įgijimo dienos. 

Jei sutartis yra būtina (asmenys atsiskaitantys pagal įvadinį šilumos apskaitos prietaisą), tuomet ją galima sudaryti pateikiant reikalingus dokumentus „Mano Kaunas“ savitarnos svetainėje mano.kaunas.lt ir ją pasirašyti kvalifikuotu el. parašu.

Neturint šios galimybės, sutartį galima pasirašyti tik fiziškai atvykus į klientų aptarnavimo centrą „Mano Kaunas“.