Ar reikia deklaruoti naujo nuotolinio karšto vandens skaitiklio rodmenis?

Ne. Bendrovė, Jūsų bute sumontuoto naujo karšto vandens skaitiklio (skaitiklių) rodmenis gauna nuotoliniu būdu, todėl Jums daugiau nebereikia rūpintis karšto vandens skaitiklio (skaitiklių) rodmenų deklaravimu.