Ar reikia deklaruoti seno karšto vandens skaitiklio rodmenis po pakeitimo?

Ne. Seno skaitiklio rodmenų deklaruoti nereikia. Jūsų seno (pakeisto) karšto vandens skaitiklio (skaitiklių) rodmenis Bendrovė perduoda įmonei UAB „Kauno vandenys“.