Jeigu mano karšto vandens skaitiklis yra nesugedęs ir turintis galiojančią metrologinę patikrą, ar vis tiek turiu jį pakeisti?

Taip. Bendrovė tapdama karšto vandens tiekėja, garantuoja tikslią  šilumos ir karšto vandens apskaitą. Dėl šios priežasties visame daugiabutyje keičiami vienodi nuotolinio nuskaitymo karšto vandens skaitikliai.