Kada ir kokio dydžio yra taikomas suvartoto karšto vandens normatyvas nepasikeitus skaitiklio?

Kai karšto vandens tiekėjas yra Bendrovė ir karšto vandens skaitiklis nėra pakeistas, taikomas normatyvo dydis yra 92 litrai karšto vandens per parą 1 gyventojui (kiekis proporcingai didėja pagal faktinį gyventojų skaičių).