Kada skaitiklius privalo keisti AB „Kauno energija“, o kada pats buto (patalpų) savininkas?

Kai gyvenamam name karšto vandens tiekėjas yra bendrovė, tuomet esantis karšto vandens skaitiklis yra bendrovės nuosavybė ir visus klausimus, susijusius su skaitiklio eksploatacija (tvarkymas, keitimas, patikra) sprendžia bendrovė. Jei bendrovė nėra karšto vandens tiekėja – karšto vandens skaitiklis yra patalpų savininko nuosavybė, todėl jam sugedus, savininkas savo lėšomis turi įsigyti naują skaitiklį.