Kaip aš galiu gauti kompensaciją už būsto šildymą ir karštą vandenį?

Mažas pajamas gaunantys „Kauno energijos“ tiekiamos šilumos vartotojai, norėdami gauti kompensacijas už būsto šildymą ir karštą vandenį, turi kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus padalinius, esančius seniūnijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Kreipiantis į Socialinės paramos skyrių reikalinga turėti  šiuos dokumentus:

  • Prašymą-paraišką, kurioje reikia nurodyti duomenis apie save ir bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklą, turimą turtą, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti būtiną informaciją;
  • Pažymą apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą);
  • Priklausomai nuo aplinkybių gali reikėti pateikti ir kitas pažymas ar dokumentus.

Socialinės paramos skyriaus specialistai pagal gyventojų pateiktus dokumentus nustato teisę gauti kompensacijas ir informuoja „Kauno energiją“.

„Kauno energija“ gavusi informaciją  iš Socialinės paramos skyriaus pritaikys kompensacijas.

Informaciją apie kompensacijų skyrimo tvarką galite rasti Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus internetiniame tinklapyje http://www.kaunas.lt/socialine-apsauga/parama/ arba skambinti nemokama telefono linija 8 800 22112 bei telefonu +370 37 42 44 40.