Kaip Valstybinė energetikos reguliavimo taryba užtikrina, kad bazinės kainos skaičiavimui pateikiami įmonių duomenys yra teisingi?

Įmonės vadovas parašu tvirtina teikiamų dokumentų teisingumą ir tikslumą. Visi Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba)  pateikiami įmonės dokumentai yra patvirtinami įmonės vadovo parašu. Už žinomai klaidingai pateiktą informaciją įmonės vadovas atsako pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Energetikos įstatymas numato kai kuriuos atvejus, susijusius su informacijos nepateikimu ar melagingos informacijos pateikimu, kai įmonėms gresia bauda iki 2 proc. metinių pajamų.

Taryba turi ir praktines procedūras, leidžiančias užtikrinti, kad pateikta apskaitos informacija atitiktų faktinę. Tai investicijų (projektų ir verčių) derinimas bei eksploatacijos pradžios fiksavimas, turto vienetų daugiametė stebėsena, sąnaudų straipsnių lyginimas su panašaus dydžio įmonėmis ir tos pačios įmonės praėjusiais laikotarpiais, dažnai – pirminių apskaitos dokumentų kopijų pateikimas, Tarybai teikiamos informacijos sugretinimas su finansinėje atskaitomybėje teikiama informacija.

Ataskaitas tikrina ir savo išvadas pateikia nepriklausomas auditorius.