Karšto vandens kainos verslui Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2020 m.gegužės 1 d.

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2020 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 2020-11-1 nustatė šias galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2020 m. gegužės 1 dienos, be pridėtinės vertės mokesčio:

 

Taip pat nustatė karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos

(be PVM)

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

2,81 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

3,80 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

3,88 Eur/m3

 

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

· Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos

(su 21 proc. PVM)

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,40 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,60 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,69 Eur/m3

 

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

 

1.

KITIEMS VARTOTOJAMS:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

1.1.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3

1.1.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 2,43 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

1.2.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3

1.2.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 3,42 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

1.3.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3

1.3.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 3,50 Eur/m3