Karšto vandens kainos verslui Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2020 m. sausio 1 d.

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 2019-21-1 nustatė šias galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2020 m. sausio 1 dienos, be pridėtinės vertės mokesčio:

 

Taip pat nustatė karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos

(be PVM)

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,84 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,83 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,91 Eur/m3

 

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

· Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos

(su 21 proc. PVM)

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,65 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,84 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,94 Eur/m3

 

 

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO): 

1.

KITIEMS VARTOTOJAMS:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

1.1.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3

1.1.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 3,46 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

1.2.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3

1.2.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 4,45 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

1.3.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3

1.3.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 4,53 Eur/m3