Kodėl reikalingas karšto vandens temperatūros palaikymo „gyvatuko“ mokestis?

Daugiabučio namo gyventojai moka mokestį už karšto vandens temperatūros palaikymą todėl, kad jiems suteikiama karšto vandens temperatūros palaikymo paslauga, t.y. karštas vanduo yra cirkuliuojamas daugiabučio namo karšto vandens vamzdynais, kad bet kada, atsukus karšto vandens čiaupą, iš karto bėgtų karštas, o ne šaltas vanduo.

Už šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti šildymo sezono metu vartotojai moka pagal vidutinius energijos sąnaudų normatyvus karšto vandens temperatūrai palaikyti, nustatytus Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikoje.

Mokestis už karšto vandens temperatūros palaikymą yra apskaičiuojamas atitinkamą normatyvą dauginant iš šilumos kainos. Ne šildymo sezono metu šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti kinta ir yra apskaičiuojamas pagal name taikomą šilumos paskirstymo metodą. Apskaičiuotą šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti dauginant iš šilumos kainos, gaunamas mokestis už karšto vandens temperatūros palaikymo paslaugą.

Karšto vandens temperatūros palaikymo normatyvas būstui per mėnesį:

  • kai bute yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai ir vonios šildytuvas („gyvatukas“) vidutinis karšto vandens temperatūros palaikymo normatyvas yra 160 kWh;
  • kai bute yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai ir nėra vonios šildytuvo – vidutinis karšto vandens temperatūros palaikymo normatyvas yra 80 kWh;
  • kai cirkuliacijos sistema yra tik namo rūsyje – 10 kWh.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2012 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3-329 patvirtino Metodikos pakeitimą, kuriame įvertino karšto vandens tiekimo sistemos tipus, kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti virtuvėje ir buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar tualete) bei įrengtas vonios šildytuvas ir tokioms sistemoms patvirtino 240 kWh vidutinį energijos sąnaudų normatyvą.