Kodėl karšto vandens tiekėjas siūlo įrengti karšto vandens skaitiklius su nuotoliniu nuskaitymu?

Karšto vandens tiekėjas gali įrengti ir naudoti karšto vandens skaitiklius su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, kuri leidžia karšto vandens tiekėjui tiesiogiai gauti tikslius duomenis apie kiekviename gyvenamojo namo bute ir (ar) kitoje patalpoje suvartotą karšto vandens kiekį, apskaitytą karšto vandens apskaitos prietaisu, o gyventojui nereikia kiekvieną mėnesį nurašyti skaitiklio rodmenų.

Skaitikliai su nuotoliniu nuskaitymu užtikrina tikslų sunaudotos šilumos paskirstymą ir  leidžia išvengti situacijų, kai gyventojams netiksliai deklaruojant karšto vandens kiekį, visas daugiabučiame name suvartotas karšto vandens kiekis nesutampa su gyventojų deklaruotu ir (arba) pagal normatyvus priskirtu karšto vandens kiekiu.