Kas atsakingas už šilumos punktų parengimą prieš šildymo sezono pradžią?

„Kauno energija“ šilumą tiekia tik iki pastatų. Viduje pastato už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą bei remontą yra atsakingi gyventojų pasirinkti pastatų administratoriai ir kvalifikuoti šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtojai. Iki šildymo sezono pradžios visi šilumos punktai turi būti tinkamai jam parengti ir privalo turėti Pastato parengties šildymo sezonui aktus.