Kas atsakingas už tinkamą neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų montavimo vietos paruošimą?

Už tinkamą neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų montavimo vietos paruošimą yra atsakingi vartotojai arba jiems atstovaujantys administratoriai / daugiabučių gyvenamųjų namų bendrasavininkų bendrijos.