Kodėl nepaskirstytas karštas vanduo sąskaitoje būna atvaizduotas su „+“ ženklu arba su „–“ ženklu?

Įsigaliojus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos naujai šilumos paskirstymo metodų redakcijai, nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. pateikiamose sąskaitose yra  nurodoma eilutė – „Su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis“. Tai yra vartotojų faktiškai suvartotas, bet nedeklaruotas karštam vandeniui ruošti suvartotas šilumos kiekis. Nepaskirstytam karštam vandeniui paruošti suvartotas šilumos kiekis sąskaitose gali būti nurodomas tiek su „+“, tiek su  „–“ ženklu. Kai pastato įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu apskaitytas šilumos kiekis būna didesnis nei gyventojų deklaruotas karšto vandens kiekis, tuomet susidaro teigiamas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis, kurį visi vartotojai apmoka proporcingai jų butų naudingiems plotams.

Vartotojams deklaravus anksčiau nedeklaruotą karšto vandens kiekį, susidaro neigiamas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis, kuris yra išdalinamas visiems karšto vandens vartotojams, grąžinant susidariusį skirtumą.