Kodėl priskaičiuoti normatyvai?

Karšto vandens vartotojas, turintis bute įrengtą karšto vandens skaitiklį, kiekvieną mėnesį privalo deklaruoti jo rodmenis bendrovei. Vartotojui nepranešus karšto vandens skaitiklio rodmenų iki mėnesio pabaigos , suvartotas karšto vandens kiekis už  atsiskaitymo laikotarpį yra nustatomas pagal teisės aktų nuostatas, t. y. skaičiuojama karšto vandens suvartojimo normatyvai, priklausomai nuo bute deklaruotų gyventojų skaičiaus. Jeigu gyvenamojo namo bute yra įrengtas karšto vandens skaitiklis, tačiau vartotojas nedeklaravo karšto vandens skaitiklio rodmenų, normatyvas yra:

  • 1,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
  • 1 kubinis metras antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
  • 0,5 kubinio metro trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį.

Ši nuostata netaikoma tiems vartotojams, kurie prieš išvykdami ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui, neturintys galimybės deklaruoti, apie tai raštu informavo bendrovę. 

Vartotojui vėliau pranešus karšto vandens skaitiklio rodmenis, vartotojo suvartotas karšto vandens kiekis perskaičiuojamas pagal skaitiklio rodmenis, bet ne daugiau kaip už 3 mėn. iš eilės, atliekant skaičiavimus kitą, po ataskaitinio laikotarpio, mėnesį.