Kodėl privalau mokėti, kai esu teisėtai atsijungęs nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklo?

Šilumos vartotojai su „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) už sunaudotą šilumą atsiskaito pagal šilumos pirkimo-pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų  (toliau – ŠAP) rodmenis. Visa ŠAP išmatuota šiluma paskirstoma vartotojams taikant Šilumos paskirstymo metodus. Metodai pateikti ir išaiškinti tinklalapyje www.kaunoenergija.lt 

Įvadiniu ŠAP apskaitytos šilumos viena dalis apmokama kaip suvartota konkrečių vartotojų, kita dalis (šiluma namo bendrosioms reikmėms, karšto vandens temperatūros palaikymas) turi būti apmokėta kaip namo savininkų ir paskirstoma pagal Lietuvos Respublikos CK 4.76 str. nuostatas.

Bendraturčių teises ir pareigas reglamentuojančios teisės normos, Tarybos bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika įtvirtina, kad išlaidos bendro naudojimo daiktui išlaikyti ir prižiūrėti taikytinos ir tiems patalpų savininkams, kurie atsijungę nuo bendros namo šildymo sistemos.

Karšto vandens temperatūros palaikymas vykdomas naudojantis bendrais namo inžineriniais tinklais ir tai yra įrenginys, skirtas viso daugiabučio gyvenamojo namo nepertraukiamam aprūpinimui karštu vandeniu užtikrinti.

Jums, kaip savo turto (patalpų) savininkui ir kaip viso namo bendraturčiui, tenka pareiga prisidėti prie namo bendrųjų konstrukcijų (inžinerinių tinklų) išlaikymo.