Kokiomis priemonėmis yra surenkami duomenys iš neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų?

Jei pastate yra pakankamai stiprus LoRa radijo ryšio signalas duomenys iš prietaisų surenkami naudojant LoRa radijo ryšio technologiją, kuris užtikrina patikimą duomenų perdavimą į AB „Kauno energija“ duomenų bazę.

Pastate nesant pakankamai stipriam bei patikimam LoRa radijo ryšio signalui ir siekiant patikimai surinkti duomenis iš prietaisų, kaip alternatyva yra pasirenkama laidinio MBus ryšio technologija. Šiai technologijai įdiegti ir palaikyti reikalingas pastovus elektros energijos tiekimas, todėl šiuo atveju turi būti sudarytos sąlygos prisijungti prie bendros pastato elektros energijos tiekimo ir vartojimo sistemos.